José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA : Hem 

Ledamot 

Budgetkontrollutskottet 
Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt 

Suppleant 

Utskottet för utrikesfrågor 
Utskottet för internationell handel 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Senaste aktiviteter 

Kontakt