Richard HOWITT
  • Richard
    HOWITT
  • Förenade kungariket
  • Född: 5 april 1961, Reading

Inlägg under plenarsammanträden

129

Slutsatser från Europeiska rådets möte den 20–21 oktober 2016 (debatt)

26-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-26(4)

EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet (debatt)

24-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-24(15)

EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet (debatt) (2)

24-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-24(15)

Thailand, särskilt fallet med Andy Hall

06-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-06(3.3)

Fredsprocessen i Colombia (debatt)

05-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-05(15)

Situationen i Turkiet (debatt)

13-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-13(9)

Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (debatt)

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(6)

Bahrain

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(7.2)

FN:s generalförsamlings 71:a session (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(10.1)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

BETÄNKANDE om en EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet

AFET
12-10-2016 A8-0286/2016

Yttranden i egenskap av föredragande

1

YTTRANDE över genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med särskilt beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för konventionen

AFET
26-05-2016 AFET_AD(2016)577008

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

3

YTTRANDE över ingående av protokollet om anslutning till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet

AFET
26-10-2016 AFET_AD(2016)589183

YTTRANDE över genomförande av parlamentets rekommendationer från 2010 om sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar

AFET
13-04-2016 AFET_AD(2016)571491

YTTRANDE över den privata sektorn och utveckling

AFET
24-06-2015 AFET_AD(2015)552030

Institutionella förslag till resolution

190

Gemensamt förslag till resolution om Thailand, särskilt fallet med Andy Hall

05-10-2016 RC-B8-1068/2016

Gemensamt förslag till resolution om Sudan

05-10-2016 RC-B8-1062/2016

Gemensamt förslag till resolution om Rwanda: fallet Victoire Ingabire

05-10-2016 RC-B8-1061/2016

Gemensamt förslag till resolution om Zimbabwe

14-09-2016 RC-B8-0995/2016

Gemensamt förslag till resolution om Filippinerna

14-09-2016 RC-B8-0990/2016

Gemensamt förslag till resolution om Somalia

14-09-2016 RC-B8-0989/2016

  Motion for a resolution on Zimbabwe

12-09-2016 B8-1006/2016

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Philippines

12-09-2016 B8-1004/2016

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Somalia

12-09-2016 B8-1003/2016

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket

06-07-2016 RC-B8-0910/2016

Skriftliga förklaringar

1

Skriftlig förklaring om bristen på lämpliga fritidshem för barn med funktionsnedsättning i EU

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Bortfaller

Detaljer

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Ingiven : 09-03-2015
Frist : 09-06-2015
Antal undertecknare : 175 - 10-06-2015

Skriftliga frågor

24

  EU funding for the European Union Youth Orchestra

25-05-2016 E-004178/2016 Kommissionen

  VP/HR - Andy Hall, EU citizen and human rights defender

17-05-2016 E-004014/2016 Kommissionen

  VP/HR - Attacks on the LGBTI community in Bangladesh

02-05-2016 E-003710/2016 Kommissionen

  Epilepsy awareness

15-02-2016 E-001273/2016 Kommissionen

  Air pollution in the UK

15-02-2016 E-001272/2016 Kommissionen

  Awareness and diagnosis of fibromyalgia

11-01-2016 E-000125/2016 Kommissionen

  Ten-T networks

21-12-2015 E-016054/2015 Kommissionen

  Participation in Horizon 2020 by Israeli companies involved in settlements

21-12-2015 E-016053/2015 Kommissionen

  Access of persons with disabilities to independent living

30-11-2015 E-015171/2015 Kommissionen

  Article 19 UN CRPD - Use of European Structural and Investment Funds

26-11-2015 E-015122/2015 Kommissionen

Muntliga frågor

1

En ny strategi för djurs välbefinnande för 2016-2020

21-09-2015 O-000105/2015 Kommissionen