Richard HOWITT
 • Richard
  HOWITT
 • Förenade kungariket
 • Född: 5 april 1961, Reading

Politiska grupper

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet - Ledamot
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Labour Party (Förenade kungariket)
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Förenade kungariket)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Förenade kungariket)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Labour Party (Förenade kungariket)
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Labour Party (Förenade kungariket)

Vice ordförande

 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Utskottet för regionalpolitik
 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 13.10.2014 / 01.11.2016 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien

Ledamot

 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Utskottet för regionalpolitik
 • 17.11.1994 / 11.07.1995 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydamerika
 • 12.07.1995 / 15.01.1997 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydamerika
 • 16.01.1997 / 13.10.1997 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydamerika och Mercosur
 • 14.10.1997 / 23.02.1999 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydamerika och Mercosur
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydamerika och Mercosur
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Utskottet för utveckling och samarbete
 • 14.09.1999 / 14.01.2002 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma parlamentariska församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 17.01.2002 / 01.06.2003 : Utskottet för utveckling och samarbete
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma parlamentariska församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 02.06.2003 / 19.07.2004 : Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 16.07.2009 / 24.11.2009 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 14.07.2014 / 12.10.2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien

Suppleant

 • 21.07.1994 / 10.08.1994 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Utskottet för utveckling och samarbete
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Utskottet för utveckling och samarbete
 • 05.02.1998 / 19.07.1999 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Utskottet för sysselsättning och socialfrågor
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Det tillfälliga utskottet för CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Underutskott för säkerhet och försvar
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 16.07.2009 / 15.09.2009 : Utskottet för rättsliga frågor
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien
 • 16.09.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Afghanistan
 • 25.11.2009 / 18.01.2012 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 10.10.2014 / 01.11.2016 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

149

Religionsfrihet och kulturell mångfald (debatt)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Situationen i Iran (debatt)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.25)

EU:s prioriteringar inför det 25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (debatt)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

2013 års framstegsrapport om Turkiet (debatt)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

Situationen i Ukraina (debatt)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Användningen av bestyckade drönare (debatt)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(15)

Betänkanden i egenskap av föredragande

2

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

3

Yttranden i egenskap av föredragande

3

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG om redovisning av stora företags och koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik

EMPL
10-12-2013 EMPL_AD(2013)519836

YTTRANDE över företagens sociala ansvar: ett ansvarstagande, transparent och ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar tillväxt

EMPL
15-01-2013 EMPL_AD(2013)498079

YTTRANDE om mänskliga rättigheter samt social- och miljönormer i internationella handelsavtal

EMPL
03-05-2010 EMPL_AD(2010)438256

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

2

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar

EMPL
09-01-2014 EMPL_AD(2014)521839

YTTRANDE över EU:s rymdindustripolitik – rymdsektorns potential för ekonomisk tillväxt

AFET
24-09-2013 AFET_AD(2013)514674

Förslag till resolutioner

170

Gemensamt förslag till resolution om Pakistan: den senaste tidens förföljelse

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

Gemensamt förslag till resolution om Rysslands invasion av Ukraina

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Gemensamt förslag till resolution om säkerhet och människohandel i Sinai

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

  Motion for a resolution on security and human trafficking in the Sinai

10-03-2014 B7-0256/2014

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality

10-03-2014 B7-0253/2014

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Skriftliga förklaringar

3

Skriftlig förklaring om att belysa den globala dimensionen av kampen mot barnpornografiskt innehåll på internet

15-04-2013 P7_DCL(2013)0003 Bortfaller

Detaljer

Emma McCLARKIN , Vicky FORD , Timothy KIRKHOPE , Mary HONEYBALL , Silvia COSTA , Richard HOWITT , Gay MITCHELL , Roberta ANGELILLI , Iva ZANICCHI , Maria Da Graça CARVALHO , Seán KELLY , Diane DODDS

Ingiven : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal undertecknare : 132 - 15-07-2013

Skriftlig förklaring om ett frivilligt märkningssystem i punktskrift på förpackningar för industriprodukter

23-03-2011 P7_DCL(2011)0014 Antagen

Detaljer

Konstantinos POUPAKIS , Richard HOWITT , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Cecilia WIKSTRÖM

Ingiven : 23-03-2011
Frist : 23-06-2011
Datum för antagande : 23-06-2011
Antagen text (med listan över undertecknare) : P7_TA(2011)0299
Antal undertecknare : 447 - 23-06-2011

Skriftlig förklaring om att acceptera ansvaret för Förintelsen

08-02-2010 P7_DCL(2010)0007 Bortfaller

Detaljer

Richard HOWITT , Bogusław SONIK , Alexander Graf LAMBSDORFF , Marek SIWIEC , Dennis de JONG

Ingiven : 08-02-2010
Frist : 20-05-2010
Antal undertecknare : 120 - 20-05-2010

Parlamentsfrågor

36

  'Mission for Growth to Israel': expansion of bilateral cooperation

16-04-2014 E-004914/2014 Kommissionen

  'Mission for Growth to Israel': business and human rights

16-04-2014 E-004913/2014 Kommissionen

  EU support for women with autism

16-04-2014 E-004912/2014 Kommissionen

  VP/HR - Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

01-10-2012 E-008756/2012 Kommissionen

  Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

28-09-2012 P-008754/2012 Kommissionen

  EU backing for complementarity between the International Criminal Court (ICC) and national judicial systems

14-06-2012 E-005949/2012 Kommissionen

  UK requests for state aid for the Coryton refinery in Essex

14-06-2012 P-005944/2012 Kommissionen

EU:s politik rörande Västbanken och östra Jerusalem

19-04-2012 O-000104/2012 Kommissionen

EU:s politik rörande Västbanken och östra Jerusalem

19-04-2012 O-000103/2012 Rådet

Bemanningsdirektivet

02-12-2011 E-011726/2011 Kommissionen

Sagt och gjort i kammaren, 6:e valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

127

Den humanitära situationen för de boende i Ashraflägret

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

Röstförklaringar

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(8)

A6-0234/2009 - BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om icke-spridning och framtiden för fördraget om icke-spridning av kärnvapen (NPT)

Nytt avtal mellan EU och Ryssland (debatt)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(12)

Röstförklaringar

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(5)

A6-0132/2009 - BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om Europeiska unionens prioriteringar inför FN:s generalförsamlings sextiofjärde session

Bilindustrins framtid (debatt)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(11)

Betänkanden i egenskap av föredragande

2

BETÄNKANDE om företagens sociala ansvar: ett nytt partnerskap

EMPL
21-12-2006 A6-0471/2006

Förslag till resolutioner

15

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Gazaremsan

13-01-2009 RC-B6-0051/2009

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Kashmir

09-07-2008 RC-B6-0349/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on allegations of Mass graves in Indian-Administered Kashmir

08-07-2008 B6-0368/2008

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Gazaremsan

19-02-2008 RC-B6-0066/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om det sjunde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC)

18-02-2008 B6-0101/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Gaza

13-02-2008 B6-0069/2008

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om fallet med BBC-journalisten Alan Johnston

25-04-2007 RC-B6-0159/2007

Skriftliga förklaringar

5

Skriftlig förklaring om Colombia och GSP plus-handelsförmånen

20-10-2008 P6_DCL(2008)0090 Bortfaller

Detaljer

Richard HOWITT , Caroline LUCAS , Patrick GAUBERT , Helmuth MARKOV , Renate WEBER

Ingiven : 20-10-2008
Frist : 05-02-2009
Antal undertecknare : 138 - 09-02-2009

Skriftlig förklaring om diskriminering och institutionalisering av barn med funktionshinder i Europeiska unionen

09-04-2008 P6_DCL(2008)0024 Bortfaller

Detaljer

Kathy SINNOTT , Bas BELDER , Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT

Ingiven : 09-04-2008
Frist : 15-07-2008
Antal undertecknare : 213 - 10-07-2008

Skriftlig förklaring om diskriminering och social utslagning av barn som lider av särskilda inlärningssvårigheter

18-06-2007 P6_DCL(2007)0064 Antagen

Detaljer

Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT , Kathy SINNOTT , Roberta ANGELILLI , Anna ZÁBORSKÁ

Ingiven : 18-06-2007
Frist : 25-10-2007
Datum för antagande : 13-11-2007
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2007)0506
Antal undertecknare : 432 - 25-10-2007

Skriftlig förklaring om den franska nationalförsamlingens antagande av en lag som gör det straffbart att förneka det armeniska folkmordet 1915

13-11-2006 P6_DCL(2006)0080 Bortfaller

Detaljer

Michael CASHMAN , Andrew DUFF , Richard HOWITT

Ingiven : 13-11-2006
Frist : 23-02-2007
Antal undertecknare : 38 - 23-02-2007

Skriftlig förklaring om reumatiska sjukdomar

05-07-2005 P6_DCL(2005)0041 Antagen

Detaljer

Richard HOWITT , David HAMMERSTEIN , Ursula STENZEL , Adamos ADAMOU , Grażyna STANISZEWSKA

Ingiven : 05-07-2005
Frist : 05-10-2005
Datum för antagande : 13-10-2005
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2005)0389
Antal undertecknare : 406 - 05-10-2005

Parlamentsfrågor

31

Barnarbete

29-05-2008 E-3220/2008 Kommissionen

Palestinska fångar i israeliska fängelser

15-04-2008 O-0041/2008 Kommissionen

Palestinska fångar i israeliska fängelser

15-04-2008 O-0040/2008 Rådet

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder

02-04-2008 H-0240/2008 Kommissionen

Reducerade momssatser på ljudböcker för blinda

06-03-2008 E-1571/2008 Kommissionen

Säkerställande av brottsoffers rättigheter i Colombia

16-01-2008 E-0211/2008 Kommissionen

Översyn av direktivet om upphovsrätt

12-12-2007 P-6415/2007 Kommissionen

Grönbok om stadstransport

28-09-2007 E-4906/2007 Kommissionen

Sagt och gjort i kammaren, 5:e valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

103

Omröstning (fortsättning)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

Pakistan

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(11)

Mänskliga rättigheter i världen 2003 och EU:s politik på området

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(12)

Utvidgningen / Kandidatländerna (fortsättning)

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(4)

Frågestund (kommissionen)

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(12)

Sydkaukasien

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(2)

Omröstning (fortsättning)

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(5)

Frågestund (kommissionen)

10-02-2004 P5_CRE(2004)02-10(10)

Förbindelserna mellan EU och FN

29-01-2004 P5_CRE(2004)01-29(1)

Betänkanden i egenskap av föredragande

2

Förslag till resolutioner

14

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om tvångsäktenskap

07-10-2002 B5-0438/2002

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om finansiering av utvecklingsbistånd

05-02-2002 RC-B5-0034/2002

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om finansieringen av utvecklingsbistånd

31-01-2002 B5-0036/2002

GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG om mänskliga rättigheter

15-02-2000 RC-B5-0126/2000

GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG om skydd för personer som arbetar med humanitärt hjälparbete

19-01-2000 RC-B5-0026/2000/ändr. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION On human rights violations connected to the Chad Cameroon Oil and Pipeline project

17-01-2000 B5-0081/2000

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Skriftliga förklaringar

2

Skriftlig förklaring om dövblinda personers rättigheter

12-01-2004 P5_DCL(2004)0001 Antagen

Detaljer

Richard HOWITT , Mario MANTOVANI , Elizabeth LYNNE , Patricia McKENNA , Ilda FIGUEIREDO

Ingiven : 12-01-2004
Frist : 12-04-2004
Datum för antagande : 01-04-2004
Antagen text (med listan över undertecknare) : P5_TA(2004)0277
Antal undertecknare : 323 - 01-04-2004

Skriftlig förklaring om icke-diskriminering av funktionshindrade personers hälsotillstånd

28-11-2001 P5_DCL(2001)0014 Bortfaller

Detaljer

Elizabeth MONTFORT , Hiltrud BREYER , Alexandre VARAUT , Marie-Thérèse HERMANGE , Richard HOWITT

Ingiven : 28-11-2001
Frist : 28-02-2002
Antal undertecknare : 111 - 28-02-2002

Parlamentsfrågor

97

Halvtidsöversynen av marknadsordningen för socker

26-02-2004 H-0126/2004 Kommissionen

Oljeledningen Baku-Ceyhan

26-01-2004 H-0038/2004 Kommissionen

Stöd till FN:s arbetsgrupp för ursprungsbefolkningar

26-01-2004 H-0037/2004 Rådet

Fredsprocessen i Sri Lanka

16-12-2003 H-0835/2003 Kommissionen

Det fleråriga strategiska programmet för EU:s yttre förbindelser

16-12-2003 H-0834/2003 Rådet

Finansiering av vårt löfte att utrota fattigdomen

12-11-2003 O-0071/2003 Kommissionen

Årsrapport om Turkiet

23-10-2003 E-3249/2003 Kommissionen

Förklaringar (7:e valperioden)