Mario BORGHEZIO : Hem 

Ledamot 

Utskottet för utrikesfrågor 
Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt 
Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön 

Suppleant 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
Utskottet för rättsliga frågor 
Underutskottet för säkerhet och försvar 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 

Senaste aktiviteter 

Kontakt