Paolo BARTOLOZZI

Politiska grupper

 • 14.06.2001 / 19.07.2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Ledamot
 • 23.06.2008 / 13.07.2009 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier

 • 14.06.2001 / 19.07.2004 : Forza Italia (Italien)
 • 23.06.2008 / 13.07.2009 : Forza Italia (Italien)
 • 14.07.2009 / 09.12.2013 : Il Popolo della Libertà (Italien)
 • 10.12.2013 / 30.06.2014 : Forza Italia (Italien)

Ordförande

 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Kazakstan, EU-Kirgizistan och EU-Uzbekistan samt för förbindelserna med Tadzjikistan, Turkmenistan och Mongoliet

Ledamot

 • 03.07.2001 / 14.01.2002 : Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden
 • 27.09.2001 / 14.01.2002 : Delegationen för förbindelserna med Centralamerika och Mexiko
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegationen för förbindelserna med Centralamerika och Mexiko
 • 09.07.2008 / 13.07.2009 : Delegationen för förbindelserna med Länderna i Centralamerika
 • 09.07.2008 / 13.07.2009 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 16.09.2009 / 28.09.2009 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Kazakstan, EU-Kirgizistan och EU-Uzbekistan samt för förbindelserna med Tadzjikistan, Turkmenistan och Mongoliet
 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationsordförandekonferensen
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Suppleant

 • 02.07.2001 / 14.01.2002 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
 • 27.09.2001 / 14.01.2002 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Slovakien
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 19.09.2002 / 30.04.2004 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Slovakien
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för rättsliga frågor
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

51

Medicintekniska produkter (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.10)

Fri rörlighet för arbetstagare (debatt)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(20)

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (A7-0183/2013 - Emer Costello)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.16)

Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU (debatt)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(14)

Geografiska beteckningar för aromatiserade vinprodukter (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi) (omröstning)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(5.8)

Livsmedelskrisen, bedrägerier i livsmedelskedjan och kontrollen över detta (kortfattad redogörelse)

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(22)

Makroekonomiskt stöd till Kirgizistan (A7-0334/2013 - Vital Moreira)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(9.2)

Betänkanden i egenskap av föredragande

2

Förslag till resolutioner

8

Gemensamt förslag till resolution om Kazakstan

12-03-2012 RC-B7-0135/2012

Förslag till resolution om situationen i Kazakstan (2012/2553(RSP))

07-03-2012 B7-0140/2012

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Kirgizistan

06-07-2010 RC-B7-0419/2010

Förslag till resolution om Kirgizistan

05-07-2010 B7-0420/2010

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Kirgizistan

03-05-2010 RC-B7-0246/2010

Förslag till resolution om Kirgizistan

28-04-2010 B7-0257/2010

Skriftliga förklaringar

1

Skriftlig förklaring om åtgärder för att skydda och bevara Unescos världsarvsplatser

20-09-2010 P7_DCL(2010)0070 Bortfaller

Detaljer

Paolo BARTOLOZZI , Leonardo DOMENICI , Niccolò RINALDI , Helga TRÜPEL

Ingiven : 20-09-2010
Frist : 20-12-2010
Antal undertecknare : 164 - 20-12-2010

Parlamentsfrågor

104

  Authenticity labelling for leather products

31-03-2014 E-003954/2014 Kommissionen

  Chinese tourism law

27-03-2014 E-003846/2014 Kommissionen

  Authorisation of nutrition and health claims provided for by the EFSA: what cost to SMEs?

17-03-2014 E-003084/2014 Kommissionen

  Automatic retentions from foreign payments to Italy

18-02-2014 E-001845/2014 Kommissionen

  SGL Carbon - closure of Narni plant

17-02-2014 E-001722/2014 Kommissionen

  High-speed on the Adriatic rail line

20-01-2014 E-000483/2014 Kommissionen

  VP/HR - Disposal of Syrian chemical weapons

17-01-2014 E-000443/2014 Kommissionen

  Recognition of certain agricultural products

18-11-2013 E-013083/2013 Kommissionen

Sagt och gjort i kammaren, 6:e valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

5

Skriftliga förklaringar

3

Skriftlig förklaring om en brådskande plan för skattelättnader för små och medelstora företag i Europeiska unionen

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Bortfaller

Detaljer

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Ingiven : 09-03-2009
Frist : 07-05-2009
Antal undertecknare : 39 - 08-05-2009

Skriftlig förklaring om harmonisering av skattesystemet i Europeiska unionens medlemsstater genom införande av en familjekvot

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Bortfaller

Detaljer

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Ingiven : 09-03-2009
Frist : 07-05-2009
Antal undertecknare : 23 - 08-05-2009

Skriftlig förklaring om psykologens roll i skolorna

09-03-2009 P6_DCL(2009)0029 Bortfaller

Detaljer

Eleonora LO CURTO , Paolo BARTOLOZZI

Ingiven : 09-03-2009
Frist : 07-05-2009
Antal undertecknare : 39 - 08-05-2009

Parlamentsfrågor

5

Regionen Toskanas strukturfondsutgifter 2000-2006 och programplanering för 2007-2013

26-02-2009 E-1497/2009 Kommissionen

Bolagskrisen och framtiden för företagen i koncernen Antonio Merloni Spa

24-10-2008 E-5946/2008 Kommissionen

Utvärderingsrapport om förordning (EG) nr 1400/2002 om försäljning av motorfordon

08-10-2008 H-0841/2008 Kommissionen

Gemenskapsprogrammet Interreg III B MEDOCC

25-09-2008 E-5369/2008 Kommissionen

Livsmiljödirektivet 92/43/EEG

24-09-2008 E-5330/2008 Kommissionen

Sagt och gjort i kammaren, 5:e valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

9

Konsumentskydd

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(6)

Immaterialrätter

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(3)

Tillnärmning av civilprocessrättsliga regler

11-02-2004 P5_CRE(2004)02-11(8)

Miljöansvar

15-12-2003 P5_CRE(2003)12-15(9)

Ansvarsförsäkring för motorfordon

21-10-2003 P5_CRE(2003)10-21(7)

Ansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador

13-05-2003 P5_CRE(2003)05-13(2)

Mänskliga vävnader och celler

09-04-2003 P5_CRE(2003)04-09(7)

Gemenskapspatent

09-04-2002 P5_CRE(2002)04-09(10)

Att knyta samman katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd

04-02-2002 P5_CRE(2002)02-04(6)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

Förslag till resolutioner

7

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om erkännande av ”historiska marknader”

19-03-2004 B5-0155/2004

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om inrättande av en europeisk ombudsman för skydd av minderåriga

21-02-2003 B5-0154/2003

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om religionsfrihet

20-11-2002 B5-0445/2002

  draft resolution on human rights in Equatorial Guinea

10-06-2002 B5-0361/2002

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Tjetjenien

04-04-2002 B5-0193/2002

Parlamentsfrågor

13

Bedrägliga transaktioner inom handeln mellan Italien och Bulgarien

28-04-2004 E-1426/2004 Kommissionen

Kris för de företag som tillverkar trikåplagg av hög kvalitet (kaschmir)

28-04-2004 E-1425/2004 Kommissionen

Problemen inom den italienska textilindustrin

07-04-2004 E-1197/2004 Kommissionen

Kvarhållande i tullen av importvaror i transitering

24-03-2004 E-1021/2004 Kommissionen

Tjänster i allmänhetens intresse

15-03-2004 E-0908/2004 Kommissionen

Förfarande vid brott mot gemenskapsdirektiv

29-07-2003 E-2508/2003 Kommissionen

Skatter i turismsektorn

17-07-2003 E-2507/2003 Kommissionen

Olivolja

06-12-2002 E-3480/2002 Kommissionen

Europeisering av italiensk lag 107/90 om tillverkning av blodprodukter

25-02-2002 P-0590/2002 Kommissionen

Stöd till unga jordbrukare i Toscana

17-01-2002 E-0007/2002 Kommissionen

Förklaringar (7:e valperioden)

Förklaring om ekonomiska intressen