Véronique DE KEYSER

Politiska grupper

 • 25.09.2001 / 19.07.2004 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet - Ledamot
 • 14.07.2009 / 18.01.2012 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Vice ordförande
 • 19.01.2012 / 06.06.2012 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Vice ordförande
 • 07.06.2012 / 30.06.2014 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Vice ordförande

Nationella partier

 • 25.09.2001 / 19.07.2004 : Parti socialiste (Belgien)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Parti Socialiste (Belgien)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Parti Socialiste (Belgien)

Ledamot

 • 04.10.2001 / 14.01.2002 : Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik
 • 04.10.2001 / 14.01.2002 : Delegationen för förbindelserna med palestinska lagstiftande rådet
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegationen för förbindelserna med Centralamerika och Mexiko
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen för förbindelserna med Mashrekländerna
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen för förbindelserna med Mashrekländerna
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Delegation till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för utveckling
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för utveckling

Suppleant

 • 02.10.2001 / 14.01.2002 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
 • 21.07.2004 / 13.11.2006 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Det tillfälliga utskottet för CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar
 • 14.11.2006 / 14.01.2007 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för utrikesfrågor

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

182

Syrien: situationen för vissa utsatta samhällsgrupper

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.2)

EU:s prioriteringar inför det 25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (debatt)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Utrotande av tortyr i hela världen (kortfattad redogörelse)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(20)

Situationen i Thailand

06-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-06(15.1)

Bahrain, särskilt fallen Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja och Ibrahim Sharif

06-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-06(15.3)

Situationen i Syrien (debatt)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(16)

Situationen i Egypten (debatt)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(18)

Situationen för människorättsförsvarare och aktivister från oppositionen i Kambodja och Laos

16-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-16(12.1)

Betänkanden i egenskap av föredragande

4

BETÄNKANDE om utrotande av tortyr i hela världen

AFET
12-02-2014 A7-0100/2014

BETÄNKANDE om världssamfundets insatser på området för utveckling och statsbyggande i Sydsudan

DEVE
22-11-2013 A7-0380/2013

BETÄNKANDE om EU:s utrikespolitik till stöd för demokratisering

AFET
16-06-2011 A7-0231/2011

BETÄNKANDE om sjukvårdssystem i Afrika söder om Sahara och global hälso- och sjukvård

DEVE
06-09-2010 A7-0245/2010

Yttranden i egenskap av föredragande

2

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter (CAA)

AFET
13-06-2012 AFET_AD(2012)483549

YTTRANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

AFET
16-03-2011 AFET_AD(2011)460660

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

3

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien

AFET
11-10-2013 AFET_AD(2013)516728

YTTRANDE över EU:s strategi för Afrikas horn

DEVE
06-11-2012 DEVE_AD(2012)496311

YTTRANDE över förslaget till betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om metoder för det eventuella inrättandet av ett europeiskt initiativ för demokrati

DEVE
01-02-2012 DEVE_AD(2012)476002

Förslag till resolutioner

390

Gemensamt förslag till resolution om Pakistan: den senaste tidens förföljelse

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

Gemensamt förslag till resolution om Syrien: situationen bland vissa utsatta grupper

16-04-2014 RC-B7-0387/2014

  Motion for a resolution on the situation in North Korea

14-04-2014 B7-0411/2014

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Syria: situation in certain vulnerable communities

14-04-2014 B7-0402/2014

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Pakistan: recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0401/2014

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om säkerhet och människohandel i Sinai

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

  Motion for a resolution on security and human trafficking in the Sinai

10-03-2014 B7-0256/2014

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Skriftliga förklaringar

4

Skriftlig förklaring om FN:s initiativ mot svält, ”Zero Hunger Challenge”

15-04-2013 P7_DCL(2013)0004 Bortfaller

Detaljer

Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI

Ingiven : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal undertecknare : 112 - 15-07-2013

Skriftlig förklaring om fortsatt och ökat stöd för vaccinationer i utvecklingsländerna

01-02-2012 P7_DCL(2012)0004 Antagen

Detaljer

Mary HONEYBALL , Véronique DE KEYSER , Seán KELLY , Bill NEWTON DUNN , Marie-Christine VERGIAT

Ingiven : 01-02-2012
Frist : 24-05-2012
Datum för antagande : 24-05-2012
Antagen text (med listan över undertecknare) : P7_TA(2012)0230
Antal undertecknare : 398 - 24-05-2012

Skriftlig förklaring om skydd av vatten som en kollektiv tillgång

10-11-2010 P7_DCL(2010)0086 Bortfaller

Detaljer

Giommaria UGGIAS , François ALFONSI , Véronique DE KEYSER , João FERREIRA , Niccolò RINALDI

Ingiven : 10-11-2010
Frist : 17-02-2011
Antal undertecknare : 226 - 17-02-2011

Skriftlig förklaring om att erkänna räddningstjänstyrken som riskfyllda och upprätta en europeisk stadga

24-03-2010 P7_DCL(2010)0015 Bortfaller

Detaljer

Véronique DE KEYSER , Kader ARIF , Alejandro CERCAS , Stephen HUGHES , Stavros LAMBRINIDIS

Ingiven : 24-03-2010
Frist : 08-07-2010
Antal undertecknare : 160 - 08-07-2010

Parlamentsfrågor

42

  Eligibility to be a sponsor of a citizens' initiative

14-04-2014 E-004666/2014 Kommissionen

  Israeli buses

21-11-2013 E-013288/2013 Kommissionen

  Remedies at the Commission's disposal with regard to Israel

30-09-2013 E-011113/2013 Kommissionen

  Application of the Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products (ACAA) Agreement

26-09-2013 P-011002/2013 Kommissionen

  EU funding of research activities carried out in illegal Israeli settlements

11-07-2013 E-008337/2013 Kommissionen

  Means of action available to the Commission with regard to Israel

04-07-2013 E-007961/2013 Kommissionen

  Implementation of the ACAA with Israel

17-06-2013 P-007039/2013 Kommissionen

  Call for a new six-pack!

11-06-2013 E-006785/2013 Kommissionen

Återföring av medel till de övergångsekonomier som upplevt den arabiska våren

21-03-2013 O-000030/2013 Kommissionen

Sagt och gjort i kammaren, 6:e valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

91

Arbetsplan

21-04-2009 P6_CRE(2009)04-21(15)

Det internationella fördraget om skydd av Arktis (omröstning)

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(9.23)

Uppdraget för Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (debatt)

11-03-2009 P6_CRE(2009)03-11(13)

Situationen i Mellanöstern/Gaza (debatt)

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(8)

Fallet med familjen al-Kurd

20-11-2008 P6_CRE(2008)11-20(12.3)

Fallet med familjen al-Kurd (omröstning)

20-11-2008 P6_CRE(2008)11-20(13.3)

Betänkanden i egenskap av föredragande

4

Yttranden i egenskap av föredragande

6

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009

AFET
11-09-2008 AFET_AD(2008)409745

YTTRANDE över 2009 års budget: Första synpunkterna på det preliminära förslaget till budget för 2009 och mandatet för medlingen

AFET
04-06-2008 AFET_AD(2008)406097

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2006

AFET
28-02-2008 AFET_AD(2008)400378

YTTRANDE över Meda och finansiellt stöd till Palestina – utvärdering, genomförande och kontroll

AFET
22-03-2007 AFET_AD(2007)382626

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2006

AFET
14-09-2005 AFET_AD(2005)360281

YTTRANDE över politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013

AFET
17-03-2005 AFET_AD(2005)353454

Förslag till resolutioner

67

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om det internationella fördraget om skydd av Arktis

30-03-2009 RC-B6-0163/2009

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om humanitärt bistånd till Gazaremsan

11-02-2009 B6-0100/2009

GEMENSAMT FÖRSLAGTILL RESOLUTION om fallet med familjen al-Kurd

19-11-2008 RC-B6-0608/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on the case of the al-Kurd family

18-11-2008 B6-0610/2008

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om en politik för Arktis

06-10-2008 RC-B6-0523/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om en politik för Arktis

01-10-2008 B6-0526/2008

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser

03-09-2008 RC-B6-0343/2008

Skriftliga förklaringar

2

Skriftlig förklaring om EU:s åtagande att skydda Ayaan Hirsi Ali

10-12-2007 P6_DCL(2007)0110 Bortfaller

Detaljer

Benoît HAMON , Ana GOMES , Véronique DE KEYSER , Harlem DÉSIR

Ingiven : 10-12-2007
Frist : 26-03-2008
Antal undertecknare : 144 - 27-03-2008

Skriftlig förklaring om förbud av ammunition med substridsdelar

01-03-2007 P6_DCL(2007)0024 Bortfaller

Detaljer

Elizabeth LYNNE , Angelika BEER , Véronique DE KEYSER , Mihael BREJC

Ingiven : 01-03-2007
Frist : 01-06-2007
Antal undertecknare : 165 - 01-06-2007

Parlamentsfrågor

37

Associeringsavtalet med Israel

23-01-2009 E-0517/2009 Kommissionen

Skydd av traditionella nationella och etniska minoriteter och av invandrarminoriteter i Europa

13-01-2009 O-0002/2009 Kommissionen

Generaldirektoratet för administration och dess guide "Info a-z" för 2008

12-01-2009 P-0155/2009 Kommissionen

Insyn i BEPA (rådgivarbyrån för Europapolitik)

17-12-2008 P-7004/2008 Kommissionen

Öppenheten för BEPA:s "dialog med religioner, kyrkor och trossamfund"

16-10-2008 P-5797/2008 Kommissionen

Palestinska fångar i israeliska fängelser

15-04-2008 O-0041/2008 Kommissionen

Palestinska fångar i israeliska fängelser

15-04-2008 O-0040/2008 Rådet

Förnybara energikällor: praktiska konsekvenser för EU

29-01-2008 P-0512/2008 Kommissionen

Sagt och gjort i kammaren, 5:e valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

39

Mänskliga rättigheter i världen 2003 och EU:s politik på området

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(12)

Politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007-2013

20-04-2004 P5_CRE(2004)04-20(9)

Omröstning

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(4)

Val i Iran

12-02-2004 P5_CRE(2004)02-12(8)

Omröstning

14-01-2004 P5_CRE(2004)01-14(2)

Förberedelser inför det 60:e mötet för FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna

14-01-2004 P5_CRE(2004)01-14(3)

Bistånd från EU till Iran till följd av jordbävningen

13-01-2004 P5_CRE(2004)01-13(8)

Läkemedel

16-12-2003 P5_CRE(2003)12-16(6)

Anföranden om frågor av politisk vikt

15-12-2003 P5_CRE(2003)12-15(5)

”Subventionspaket” (gemenskapens handlingsprogram för främjande)

20-11-2003 P5_CRE(2003)11-20(1)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

Förslag till resolutioner

7

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU:s stöd till Iran efter jordbävningen

14-01-2004 RC-B5-0034/2004

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU:s stöd till Iran efter jordbävningen

13-01-2004 B5-0038/2004

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om krisen inom stålindustrin

12-02-2003 RC-B5-0133/2003

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om krisen i stålindustrin

10-02-2003 B5-0139/2003

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om orkanen Michelle i Centralamerika och Kuba

14-11-2001 RC-B5-0714/2001

  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre huracán Michelle en Centroamérica y Cuba

12-11-2001 B5-0721/2001

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Parlamentsfrågor

12

Användning av strukturfonderna

01-04-2004 P-1126/2004 Kommissionen

Europeisk superkommissionär

11-03-2004 P-0892/2004 Kommissionen

STOA:s beslut att inte offentliggöra rapporten om oätliga ämnen i livsmedelsförpackningar

19-02-2004 O-0014/2004 Kommissionen

Finansiering av vårt löfte att utrota fattigdomen

12-11-2003 O-0071/2003 Kommissionen

De nederländska 2-euromynten

08-07-2003 P-2322/2003 Rådet

Förklaring om symbol på nederländska tvåeuromynt

17-06-2003 P-2069/2003 Kommissionen

Solidaritetsavgift på det välstånd som skapas till följd av globaliseringen

28-10-2002 O-0086/2002 Rådet

Skador åsamkade av de israeliska bombningarna

23-01-2002 O-0006/2002 Kommissionen

Skador åsamkade av de israeliska bombningarna

23-01-2002 O-0005/2002 Rådet

Förklaringar (7:e valperioden)

Förklaring om ekonomiska intressen