Jiří MAŠTÁLKA : Hem 

Vice ordförande 

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland 

Ledamot 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro 
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest 

Suppleant 

Utskottet för rättsliga frågor 
Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Moldavien 
Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling 

Senaste aktiviteter 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027 EN  
- IMCO_AD(2018)627039 -  
-
IMCO 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
YTTRANDE över självkörande bilar inom transportsektorn i Europa  
- JURI_AD(2018)623863 -  
-
JURI 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 

Kontakt