Janusz LEWANDOWSKI : Meritförteckning 

Originalversion : PL 

Meritförteckning (ledamoten är ensam ansvarig för de uppgifter som publiceras)  
Uppdaterat 28/05/2015 

Studier (titlar och examina) 

 • 1974 : Högskola och universitet, ekonomi: magisterexamen i ekonomi
 • 1984 : Högskola och universitet, ekonomi: filosofie doktorsexamen i ekonomi

Yrkeskarriär 

 • 1974-1984 : Forskarassistent på universitetet i Gdańsk (övrigt)
 • 1984-1991 : konsult vid Polska oceangående fartyg (Polskie Linie Oceaniczne) (privat sektor)

Politisk karriär 

Befattningar i ett politiskt parti eller en nationell fackförening  
 • 1980-1989 : Medlem i Oberoende självstyrande fackföreningen Solidaritet (NSZZ „Solidarność”)
 • 1989-1994 : Liberaldemokratiska kongressen (Kongres Liberalno-Demokratyczny, KLD)
 • 1994-2000 : Ledamot av partistyrelsen i Frihetsunionen (Unia Wolności, UW)
 • 2000-... : Medborgarplattformen (Platforma Obywatelska, PO)
Befattningar i ett nationellt parlament  
 • 1991-1993 : Ordförande i sejmens privatiseringsutskott
Befattningar i en nationell regering  
 • 1991 : Privatiseringsminister
 • 1992-1993 : Privatiseringsminister
Befattningar i en internationell politisk partiorganisation eller fackföreningsorganisation  
 • 2004-... : Medlem i Europeiska folkpartiet
Befattningar inom EU:s institutioner  
 • 2004-2007 : Ledamot av Europaparlamentet (ordförande för budgetutskottet)
 • 2009-2014 : Kommissionsledamot med ansvar för budgetfrågor

Övrig verksamhet 

 • 1993-... : Ordförande i programrådet vid Institutet för marknadsekonomiska studier (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową)
 • 2000-... : Ordförande i Sopots friidrottsförening

Utmärkelser 

 • Kommendörskorset av orden Polonia Restituta (2009)

Kontakt