Janusz LEWANDOWSKI : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 14-07-2009 / 09-02-2010 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

  • 14-07-2009 / 09-02-2010 : Platforma Obywatelska (Polen)

Vice ordförande 

  • 30-09-2009 / 09-02-2010 : Delegationen för förbindelserna med Japan

Ledamot 

  • 16-07-2009 / 09-02-2010 : Budgetutskottet
  • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegationen för förbindelserna med Japan

Suppleant 

  • 16-07-2009 / 09-02-2010 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna
  • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
  • 29-09-2009 / 09-02-2010 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen

all-activities 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Kontakt