Janusz LEWANDOWSKI : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polen)

Ordförande 

  • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Iran

Ledamot 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegationen för förbindelserna med Iran
  • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationsordförandekonferensen
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Suppleant 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetutskottet
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetutskottet

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över förberedelse av eftervalsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014–2020: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag  
- ITRE_AD(2016)578697 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över lägesbedömning och utmaningar – EU:s lagstiftning om finansiella tjänster: konsekvenser och vägen mot en effektivare och mer ändamålsenlig EU-ram för finansiell reglering och en kapitalmarknadsunion  
- ITRE_AD(2015)560837 -  
-
ITRE 
YTTRANDE över de europeiska struktur- och investeringsfonderna och god ekonomisk styrning: riktlinjer för genomförandet av artikel 23 i förordningen om gemensamma bestämmelser  
- BUDG_AD(2015)554917 -  
-
BUDG 

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Förklaring om ledamöternas närvaro till följd av en inbjudan till evenemang som anordnas av en tredje part 

Kontakt