András GYÜRK : Hem 

Ledamot 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön 

Suppleant 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Senaste aktiviteter 

Programmet för rättsliga frågor (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU  
 
Skriftliga förklaringar 
Programmet för rättigheter och värden (A8-0468/2018 - Bodil Valero) HU  
 
Skriftliga förklaringar 
Gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) HU  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt