József SZÁJER : Hem 

Ledamot 

Utskottet för rättsliga frågor 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 

Suppleant 

Utskottet för internationell handel 

Senaste aktiviteter 

Samordning av de sociala trygghetssystemen (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 
Skriftliga förklaringar 
Tilläggsskydd för läkemedel (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) HU  
 
Skriftliga förklaringar 
Programmet för rättsliga frågor (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt