Anna ZÁBORSKÁ : Hem 

Vice ordförande 

Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU 

Ledamot 

Utskottet för utveckling 
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Suppleant 

Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Senaste aktiviteter 

Den europeiska gräns- och kustbevakningen (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) SK  
 
Skriftliga förklaringar 
Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) SK  
 
Skriftliga förklaringar 
Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) SK  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt