John ATTARD-MONTALTO : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Vice ordförande 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 09-03-2010 : Utskottet för konstitutionella frågor
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien
 • 19-01-2012 / 20-11-2012 : Utskottet för internationell handel

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Irak
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för utrikesfrågor

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 194 och 162.11

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 205a

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 133

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om inrättande av en europeisk dag till minne av offren för europeisk kolonisering och kolonialt slaveri  
- P7_DCL(2013)0002 - Bortfaller  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Ingiven : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal undertecknare : 116 - 15-07-2013
Skriftlig förklaring om införandet av programmet ”Schack i skolan” i utbildningssystemen i Europeiska unionen  
- P7_DCL(2011)0050 - Antagen  
Slavi BINEV , John ATTARD-MONTALTO , Nirj DEVA , Mario MAURO , Hannu TAKKULA  
Ingiven : 30-11-2011
Frist : 15-03-2012
Datum för antagande : 15-03-2012
Antagen text (med listan över undertecknare) : P7_TA(2012)0097
Antal undertecknare : 415 - 15-03-2012

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen