Pascal ARIMONT : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för regional utveckling 

Ledamot 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland 

Senaste aktiviteter 

Kontakt