Gunnar HÖKMARK : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 24-11-2009 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot av presidiet
 • 25-11-2009 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Vice ordförande

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Moderata Samlingspartiet (Sverige)

Ordförande 

 • 17-09-2009 / 30-06-2013 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Kroatien

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Kroatien
 • 17-09-2009 / 30-06-2013 : Delegationsordförandekonferensen
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013
 • 09-05-2011 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Vitryssland
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande 
För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över reformen av EU:s regler om statligt stöd avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse  
- ITRE_AD(2011)469885 -  
-
ITRE 

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen