Lívia JÁRÓKA : Hem 

Vice talman 

PE  
Europaparlamentet 

Ansvarsområden som vice talman: 

  • Revisionspanelen, ordförande
  • Tillgång till handlingar
  • Arbetsgruppen för byggnader, transporter och ett grönt parlament, ledamot
  • Högnivågruppen för jämställdhet och mångfald, ledamot
  • Kansliet för det europeiska medborgarpriset, ledamot
  • Ersättare för talmannen i fråga om västra Balkan

Ledamot 

BURO  
Europaparlamentets presidium 

Suppleant 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Senaste aktiviteter 

Samordning av de sociala trygghetssystemen (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt