Lívia JÁRÓKA

Politiska grupper

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség (Ungern)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Ungern)

Vice ordförande

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Ledamot

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien och Sydasiatiska organisationen för regionalt samarbete (SAARC)
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen för förbindelserna med Sydasien
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Indien
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 19.01.2012 / 24.01.2012 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Suppleant

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 15.09.2004 / 31.12.2006 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Rumänien
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 16.09.2009 / 29.09.2009 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
 • 30.09.2009 / 26.03.2012 : Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 29.03.2012 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

155

2013 års framstegsrapport om Turkiet (B7-0241/2014)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.28)

Jämställdheten mellan kvinnor och män 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.23)

De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2012) (A7-0051/2014 - Louis Michel)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(13.13)

Genomförandet av ungdomsgarantin (debatt)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(5)

Sammanhållningspolitiken (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(10.2)

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(10.8)

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (A7-0183/2013 - Emer Costello)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.16)

Bekämpning av våld mot kvinnor (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.18)

Betänkanden i egenskap av föredragande

2

BETÄNKANDE om könsaspekter på EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer

FEMM
25-10-2013 A7-0349/2013

BETÄNKANDE om EU-strategin för integrering av romer

LIBE
21-02-2011 A7-0043/2011

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

4

BETÄNKANDE om kvinnors rättigheter i anslutningsländerna på Balkan

FEMM
04-04-2013 A7-0136/2013

BETÄNKANDE om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011

FEMM
05-03-2012 A7-0041/2012

BETÄNKANDE om integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentets arbete

FEMM
27-10-2011 A7-0351/2011

BETÄNKANDE om social integrering av kvinnor som tillhör etniska minoritetsgrupper

FEMM
30-06-2010 A7-0221/2010

Yttranden i egenskap av föredragande

1

YTTRANDE över situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010)

FEMM
20-09-2011 FEMM_AD(2011)467074

Förslag till resolutioner

6

Förslag till resolution om genomförandet av EU-strategin för Donauregionen

14-02-2011 B7-0131/2011

Gemensamt förslag till resolution om det andra europeiska toppmötet om romer

22-03-2010 RC-B7-0222/2010/ändr. 1

Förslag till resolution om det andra europeiska toppmötet om romer

17-03-2010 B7-0223/2010

Skriftliga förklaringar

2

Skriftlig förklaring om att införa europeiska minnesdagen för offren för förintelsen av romer

10-09-2012 P7_DCL(2012)0029 Bortfaller

Detaljer

Lívia JÁRÓKA , Mikael GUSTAFSSON , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Cecilia WIKSTRÖM

Ingiven : 10-09-2012
Frist : 13-12-2012
Antal undertecknare : 160 - 13-12-2012

Skriftlig förklaring om kampen mot bröstcancer i Europeiska unionen

14-12-2009 P7_DCL(2009)0071 Antagen

Detaljer

Elizabeth LYNNE , Michail TREMOPOULOS , Lívia JÁRÓKA , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Ingiven : 14-12-2009
Frist : 25-03-2010
Datum för antagande : 05-05-2010
Antagen text (med listan över undertecknare) : P7_TA(2010)0146
Antal undertecknare : 381 - 25-03-2010

Parlamentsfrågor

14

  Pay discrepancies between men and women

08-03-2013 E-002752/2013 Kommissionen

  Information on measures to tackle youth unemployment

17-12-2012 E-011514/2012 Kommissionen

Avskaffande av diskrimineringen av romer

27-10-2011 O-000289/2011 Kommissionen

Avskaffande av diskrimineringen av romer

27-10-2011 O-000288/2011 Rådet

EU-strategin för Donauregionen

24-01-2011 O-000014/2011 Kommissionen

Sagt och gjort i kammaren, 6:e valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

43

Röstförklaringar

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(10)

A6-0124/2009 - BETÄNKANDE om Bättre skolor: En agenda för europeiskt samarbete

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(16)

Röstförklaringar

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

A6-0015/2009 - BETÄNKANDE om den sociala ekonomin

Röstförklaringar

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(5)

A6-0479/2008 - BETÄNKANDE om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2004-2008

Europeisk strategi för romer (debatt)

03-12-2008 P6_CRE(2008)12-03(14)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

BETÄNKANDE om situationen för de romska kvinnorna i Europeiska unionen

FEMM
27-04-2006 A6-0148/2006

Yttranden i egenskap av föredragande

2

YTTRANDE över romernas sociala situation och bättre tillgång för romer till EU:s arbetsmarknad

FEMM
06-11-2008 FEMM_AD(2008)412168

YTTRANDE över tillämpningen av direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung

FEMM
15-05-2007 FEMM_AD(2007)388548

Förslag till resolutioner

7

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om en europeisk strategi för romer

28-01-2008 RC-B6-0050/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om en europeisk strategi för romer

23-01-2008 B6-0050/2008

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kampen mot ökande extremism i Europa

12-12-2007 RC-B6-0512/2007

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om romernas situation i Europeiska unionen

25-04-2005 RC-B6-0272/2005

Parlamentsfrågor

10

EU-toppmötet för romer

12-11-2008 O-0119/2008 Kommissionen

Krav på en EU-strategi för romer

12-11-2008 O-0118/2008 Rådet

På väg mot en gemensam handlingsplan för romer

09-01-2008 O-0003/2008 Kommissionen

Förenta staternas viseringskrav för EU-medborgare från 10 medlemsstater

22-11-2006 O-0127/2006 Kommissionen

Uppskjutandet av de nya medlemsstaternas anslutning till Schengenområdet

03-10-2006 O-0112/2006 Kommissionen

Att bekämpa hemlösheten

13-03-2006 E-1148/2006 Rådet

Olaglig förföljelse av ungerska/EU-företag som tillhandahåller tjänster i Tyskland

06-07-2005 E-2625/2005 Kommissionen

Erkännande av den internationella Romani dagen

17-03-2005 O-0044/2005 Kommissionen

Förklaringar (7:e valperioden)

Förklaring om ekonomiska intressen