Kinga GÁL : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Ledamot 

Underutskottet för mänskliga rättigheter 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Senaste aktiviteter 

Samordning av de sociala trygghetssystemen (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 
Skriftliga förklaringar 
Tilläggsskydd för läkemedel (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) HU  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt