Corien WORTMANN-KOOL

Politiska grupper

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Vice ordförande

Nationella partier

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Christen Democratisch Appèl (Nederländerna)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Christen Democratisch Appèl (Nederländerna)

Vice ordförande

 • 11.04.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för internationell handel

Ledamot

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för transport och turism
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen för förbindelserna med Japan
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för transport och turism
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 31.01.2007 / 14.03.2007 : Utskottet för transport och turism
 • 31.01.2007 / 27.03.2007 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen för förbindelserna med Japan
 • 28.03.2007 / 10.04.2007 : Utskottet för internationell handel
 • 13.03.2008 / 13.07.2009 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Suppleant

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 15.09.2004 / 15.09.2004 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 16.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen för förbindelserna med Gulfstaterna (inklusive Jemen)
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 11.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen för förbindelserna med Gulfstaterna (inklusive Jemen)
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för transport och turism
 • 28.03.2007 / 12.03.2008 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för transport och turism
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för transport och turism

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

85

Det grekiska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Europeiska centralbankens årsrapport för 2012 (debatt)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(7)

Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken (debatt)

23-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-23(8)

Läget i förhandlingarna om en europeisk bankunion (debatt)

12-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-12(12)

Reformen av banksektorns struktur inom EU (debatt)

02-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-02(21)

Betänkanden i egenskap av föredragande

3

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 718/1999 om en politik för gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna

TRAN
24-02-2014 A7-0142/2014

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

5

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

1

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder

ECON
27-09-2013 ECON_AD(2013)508237

Förslag till resolutioner

27

Gemensamt förslag till resolution om valet i Georgien

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

Förslag till resolution om valet i Georgien

17-10-2012 B7-0468/2012

Förslag till resolution om Europeiska rådets möte i juni 2012

03-07-2012 B7-0410/2012

Förslag till resolution om slutsatserna från Europeiska rådets möte (den 28–29 juni 2012)

03-07-2012 B7-0406/2012

Förslag till resolution om Europeiska rådets möte den 8–9 december 2011 (2011/2546(RSP))

16-01-2012 B7-0003/2012

Förslag till resolution om förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 23 oktober 2011)

11-10-2011 B7-0534/2011

Parlamentsfrågor

57

  The tender for the Dutch high-speed rail network

01-10-2013 P-010964/2013 Kommissionen

  Changes to the methodology for calculating Member States' structural deficits

26-09-2013 E-010943/2013 Kommissionen

  Strike by German lock-keepers

06-09-2013 P-009939/2013 Kommissionen

  Dutch vehicle registration plates

26-06-2013 E-007556/2013 Kommissionen

  Supervisory and/or regulatory restrictions on the free movement of capital in the European Union

03-06-2013 P-006195/2013 Kommissionen

  Corporation tax for port undertakings

17-05-2013 P-005536/2013 Kommissionen

  Naiades programme

11-03-2013 E-002802/2013 Kommissionen

  Ryanair's airline tickets booking site

05-03-2013 E-002544/2013 Kommissionen

  Switzerland raises motorway vignette price for passenger cars

21-02-2013 E-001876/2013 Kommissionen

Sagt och gjort i kammaren, 6:e valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

58

Utvärdering av körtider och viloperioder (debatt)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(19)

Handel och ekonomiska förbindelser med Kina (A6-0021/2009, Corien Wortmann-Kool) (omröstning)

05-02-2009 P6_CRE-REV(2009)02-05(5.8)

Produktion och sysselsättning inom textil- och beklädnadssektorn i vissa medlemsstater (debatt)

02-02-2009 P6_CRE(2009)02-02(15)

Handel med utsläppsrätter för växthusgaser (debatt)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(11)

Betänkanden i egenskap av föredragande

6

BETÄNKANDE om handel och ekonomiska förbindelser med Kina

INTA
27-01-2009 A6-0021/2009

Yttranden i egenskap av föredragande

3

YTTRANDE om ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning

FEMM
03-12-2008 FEMM_AD(2008)414925

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser

INTA
16-09-2008 INTA_AD(2008)405911

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster

ECON
15-03-2005 ECON_AD(2005)350217

Förslag till resolutioner

9

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Doharundans framtid

30-09-2008 B6-0524/2008

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Georgien

02-06-2008 RC-B6-0278/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Georgien

28-05-2008 B6-0289/2008

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om det transatlantiska ekonomiska rådet

06-05-2008 RC-B6-0209/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om det transatlantiska ekonomiska rådet

28-04-2008 B6-0210/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Georgien

21-11-2007 B6-0485/2007

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om produktsäkerhet, särskilt avseende leksaker

24-09-2007 RC-B6-0351/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om produktsäkerhet, särskilt avseende leksaker

19-09-2007 B6-0352/2007

Parlamentsfrågor

65

Följderna av de europeiska säkerhetsreglerna EU-OPS för rundflygningsföretag

05-05-2009 E-3600/2009 Kommissionen

Investeringar i vattenvägar i Europa

17-04-2009 E-3178/2009 Kommissionen

Nederländskt fartyg belagt med avseglingsförbud i Tyskland

17-04-2009 P-3173/2009 Kommissionen

Statligt stöd till hamnar

20-03-2009 E-2226/2009 Kommissionen

Buy American-klausulen i den amerikanska stimulansplanen och WTO-reglerna

27-02-2009 E-1547/2009 Kommissionen

Fråga till kommissionsledamot Ashton om dumpning av biodiesel från USA på den europeiska marknaden

26-02-2009 P-1488/2009 Kommissionen

Europeiskt skrotningssystem

18-02-2009 E-1291/2009 Kommissionen

Secure Flight

17-02-2009 E-1219/2009 Kommissionen

Beslag av ej patentskyddade läkemedel i strid med EU:s tullförordning (EG) nr 816/2006

11-02-2009 E-1082/2009 Kommissionen

Investering i vattenvägar i Europa

30-01-2009 E-0759/2009 Kommissionen

Förklaringar (7:e valperioden)