Miroslav MIKOLÁŠIK : Hem 

Vice ordförande 

Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Ledamot 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Underutskottet för mänskliga rättigheter 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika 

Suppleant 

Utskottet för regional utveckling 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland 

Senaste aktiviteter 

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) SK  
 
Skriftliga förklaringar 
Märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar (A8-0086/2019 - Michał Boni) SK  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt