• Gabriele   ZIMMER  

Gabriele ZIMMER : Mindre interpellationer - 8:e valperioden 

Mindre interpellationer för skriftligt besvarande, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, får ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 130a, bilaga III