• Gabriele   ZIMMER  

Gabriele ZIMMER : Yttranden i egenskap av skuggföredragande - 8:e valperioden 

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över tolkningen och genomförandet av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning  
- EMPL_AD(2018)613586 -  
-
EMPL 
YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik  
- EMPL_AD(2016)584250 -  
-
EMPL