• Gabriele   ZIMMER  

Gabriele ZIMMER : Förslag till unionsakt - 7:e valperioden 

En ledamot får anmoda kommissionen att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt (en ny rättsakt eller ändring av en befintlig rättsakt). Artikel 47

Skriftlig förklaring om frivilliga märkningsregler för information om ett livsmedels lämplighet för vegetarianer eller veganer  
- B7-0401/2013