• Gabriele   ZIMMER  

Gabriele ZIMMER : Betänkanden i egenskap av skuggföredragande - 7:e valperioden