• Gabriele   ZIMMER  

Gabriele ZIMMER : Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 8:e valperioden 

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om en EU-strategi mot hemlöshet  
- P8_DCL(2016)0052 - Bortfaller  
Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD  
Ingiven : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal undertecknare : 310 - 28-07-2016
Skriftlig förklaring om allmän tillgång till mödravård  
- P8_DCL(2016)0015 - Bortfaller  
Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI  
Ingiven : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal undertecknare : 174 - 25-05-2016
Skriftlig förklaring om att investera i barn  
- P8_DCL(2015)0042 - Godkänd av en majoritet  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Caterina CHINNICI , Jean LAMBERT , Julie WARD , Gabriele ZIMMER , Mairead McGUINNESS , Jana ŽITŇANSKÁ , Filiz HYUSMENOVA , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Nathalie GRIESBECK  
Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Datum för antagande : 07-12-2015
Förteckning över undertecknare : P8_PV(2015)12-14(ANN01)
Antal undertecknare : 428 - 09-03-2016