Gabriele ZIMMER : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ledamot

Nationella partier 

 • 20-07-2004 / 04-10-2006 : Partei des Demokratischen Sozialismus (Tyskland)
 • 05-10-2006 / 04-10-2007 : Linkspartei.PDS (Tyskland)
 • 05-10-2007 / 13-07-2009 : DIE LINKE. (Tyskland)

Ledamot 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Kina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Kina
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Suppleant 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för utveckling
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för utveckling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för utveckling

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över utvärdering och framtida utveckling av Frontex och det europeiska gränsbevakningssystemet Eurosur  
- DEVE_AD(2008)412026 -  
-
DEVE 
YTTRANDE över en färdplan för jämställdhet 2006-2010  
- EMPL_AD(2006)376633 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över en gemensam metod för styrningen av ekonomisk migration  
- DEVE_AD(2005)360137 -  
-
DEVE 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om straffrihet för personer som är misstänkta för folkmord  
- P6_DCL(2007)0059 - Bortfaller  
Johan VAN HECKE , Gabriele ZIMMER , Ana GOMES , Anders WIJKMAN , Hélène FLAUTRE  
Ingiven : 06-06-2007
Frist : 11-10-2007
Antal undertecknare : 76 - 11-10-2007

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.