Ivo BELET : Hem 

Ledamot 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Delegationen för förbindelserna med Indien 

Suppleant 

Utskottet för transport och turism 
Underutskottet för säkerhet och försvar 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 
Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling 

Senaste aktiviteter 

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) NL  
 
Skriftliga förklaringar 
InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) NL  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt