Laima Liucija ANDRIKIENĖ : Hem 

Vice ordförande 

Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet 

Ledamot 

Utskottet för internationell handel 
Underutskottet för säkerhet och försvar 

Suppleant 

Utskottet för utrikesfrågor 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Senaste aktiviteter 

Den europeiska gräns- och kustbevakningen (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) EN  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt