Ana GOMES
 • Ana
  GOMES
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Ledamot
 • Portugal Partido Socialista
 • Född: 9 februari 1954, Lisboa

Politiska grupper

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet - Ledamot
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot
 • 01.07.2014 ... : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partido Socialista (Portugal)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partido Socialista (Portugal)
 • 01.07.2014 ... : Partido Socialista (Portugal)

Vice ordförande

 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Underutskott för säkerhet och försvar
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Underutskott för säkerhet och försvar
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Underutskott för säkerhet och försvar
 • 12.07.2016 / 13.12.2017 : Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
 • 22.03.2018 ... : Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt

Ledamot

 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Underutskott för säkerhet och försvar
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 13.11.2006 / 14.02.2007 : Det tillfälliga utskottet för CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Irak
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 14.07.2014 ... : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 14.07.2014 ... : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 24.06.2016 / 11.07.2016 : Undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt
 • 19.01.2017 ... : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 19.01.2017 ... : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 12.09.2017 ... : Särskilda utskottet för terrorismfrågor
 • 14.03.2018 / 21.03.2018 : Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt

Suppleant

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för utveckling
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling
 • 19.01.2006 / 12.11.2006 : Det tillfälliga utskottet för CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för utveckling
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för utveckling
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 15.10.2009 / 30.06.2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 04.09.2014 / 18.01.2017 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 10.10.2014 ... : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen
 • 22.10.2014 ... : Delegationen för förbindelserna med Irak
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)
 • 01.12.2016 ... : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 19.01.2017 ... : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 19.01.2017 ... : Utskottet för utrikesfrågor

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

222

EU-domstolens dom av den 8 april om lagring av uppgifter (C-293/12 och C-594/12) (debatt)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(17)

Religionsfrihet och kulturell mångfald (debatt)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Situationen i Iran (debatt)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 20–21 mars 2014) (debatt)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(5)

Rysslands invasion av Ukraina (debatt)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(6)

EU:s prioriteringar inför det 25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (debatt)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Betänkanden i egenskap av föredragande

8

BETÄNKANDE om Saudiarabien, dess förbindelser med EU och dess roll i Mellanöstern och Nordafrika

AFET
18-02-2014 A7-0125/2014

BETÄNKANDE om den maritima dimensionen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

AFET
12-06-2013 A7-0220/2013

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

2

Yttranden i egenskap av föredragande

3

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen

AFET
05-12-2013 AFET_AD(2013)516830

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingsarbete

AFET
12-07-2012 AFET_AD(2012)489388

YTTRANDE över Europeiska unionens strategi för inre säkerhet

AFET
14-03-2012 AFET_AD(2012)480693

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

2

YTTRANDE över halvtidsöversynen av Stockholmsprogrammet

AFET
27-09-2013 AFET_AD(2013)513244

YTTRANDE över CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder: uppföljning av TDIP-utskottets betänkande

AFET
09-07-2012 AFET_AD(2012)487735

Förslag till resolutioner

269

Gemensamt förslag till resolution om Pakistan: den senaste tidens förföljelse

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken Korea)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

Gemensamt förslag till resolution om Syrien: situationen bland vissa utsatta grupper

16-04-2014 RC-B7-0387/2014

  Motion for a resolution on the situation in North Korea

14-04-2014 B7-0411/2014

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Syria: situation in certain vulnerable communities

14-04-2014 B7-0402/2014

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Pakistan: recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0401/2014

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om Rysslands invasion av Ukraina

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Gemensamt förslag till resolution om säkerhet och människohandel i Sinai

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

Skriftliga förklaringar

7

Skriftlig förklaring om användningen av drönare för målriktat dödande

16-01-2012 P7_DCL(2012)0002 Bortfaller

Detaljer

Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES

Ingiven : 16-01-2012
Frist : 20-04-2012
Antal undertecknare : 95 - 20-04-2012

Skriftlig förklaring om export av läkemedel som används vid avrättningar i tredjeländer

06-06-2011 P7_DCL(2011)0029 Bortfaller

Detaljer

Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER

Ingiven : 06-06-2011
Frist : 06-10-2011
Antal undertecknare : 168 - 06-10-2011

Skriftlig förklaring om Cleanup in Europe och Let´s do it world 2012

14-02-2011 P7_DCL(2011)0003 Antagen

Detaljer

Romana JORDAN , Ana GOMES , Corinne LEPAGE , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Indrek TARAND

Ingiven : 14-02-2011
Frist : 16-05-2011
Datum för antagande : 12-05-2011
Antagen text (med listan över undertecknare) : P7_TA(2011)0245
Antal undertecknare : 406 - 12-05-2011

Skriftlig förklaring om att säkerställa full överensstämmelse med EU:s kriterier för export av vapen och militär utrustning till tredjeländer

13-12-2010 P7_DCL(2010)0095 Bortfaller

Detaljer

Inese VAIDERE , Ana GOMES , Krišjānis KARIŅŠ , Tunne KELAM , Vytautas LANDSBERGIS

Ingiven : 13-12-2010
Frist : 24-03-2011
Antal undertecknare : 80 - 24-03-2011

Skriftlig förklaring om avskaffande av dödsstraff och fallet Mumia Abu-Jamal

05-07-2010 P7_DCL(2010)0058 Bortfaller

Detaljer

Søren Bo SØNDERGAARD , Sabine LÖSING , Heidi HAUTALA , Barbara LOCHBIHLER , Ana GOMES

Ingiven : 05-07-2010
Frist : 11-11-2010
Antal undertecknare : 171 - 11-11-2010

Skriftlig förklaring om brott mot mänskliga rättigheter i Iran sedan presidentvalet i juni 2009

14-06-2010 P7_DCL(2010)0053 Bortfaller

Detaljer

Marietje SCHAAKE , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER , Fiorello PROVERA

Ingiven : 14-06-2010
Frist : 14-10-2010
Antal undertecknare : 127 - 15-10-2010

Skriftlig förklaring om unionens insatser när det gäller att bekämpa korruption

18-01-2010 P7_DCL(2010)0002 Antagen

Detaljer

Monica MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES

Ingiven : 18-01-2010
Frist : 06-05-2010
Datum för antagande : 18-05-2010
Antagen text (med listan över undertecknare) : P7_TA(2010)0176
Antal undertecknare : 397 - 07-05-2010

Parlamentsfrågor

101

  VP/HR - Case of Omar Daoudi

15-04-2014 E-004825/2014 Kommissionen

  VP/HR - Cases of Bakhytzhan Kashkumbayev and Aron Atabek in Kazakhstan

15-04-2014 E-004824/2014 Kommissionen

  VP/HR - Colombia - Indigenous people at risk of disappearance

15-04-2014 E-004797/2014 Kommissionen

  Extradition of Aleksandr Pavlov to Kazakhstan

13-03-2014 E-002983/2014 Kommissionen

  VP/HR - Non-state armed groups' compliance with international humanitarian law (IHL)

13-03-2014 E-002982/2014 Kommissionen

  VP/HR - Protection of children in armed conflicts

13-03-2014 E-002981/2014 Kommissionen

  VP/HR - Women in armed conflicts

13-03-2014 E-002980/2014 Kommissionen

  VP/HR - Additional Protocol II and revision of international humanitarian law

13-03-2014 E-002979/2014 Kommissionen

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Kommissionen

Sagt och gjort i kammaren, 6:e valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

129

Slutsatser från FN-konferensen om rasism (Durban II - Genève) (debatt)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(10)

Kvinnors rättigheter i Afghanistan

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Den humanitära situationen för de boende i Ashraflägret

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

Icke-spridning och framtiden för fördraget om icke-spridning av kärnvapen (NPT) (debatt)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(17)

De transatlantiska förbindelserna efter det amerikanska valet (debatt)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(7)

Ett år efter Lissabon: Det praktiska genomförandet av partnerskapet Afrika–EU (debatt)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(17)

Röstförklaringar

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

B6-0097/2009 - FÖRSLAG TILL RESOLUTION om CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar

Röstförklaringar

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

A6-0033/2009 - BETÄNKANDE om Natos roll i EU:s säkerhetsuppbyggnad

Betänkanden i egenskap av föredragande

3

BETÄNKANDE om Kinas politik och dess konsekvenser för Afrika

DEVE
28-03-2008 A6-0080/2008

BETÄNKANDE om kvinnor i internationell politik

FEMM
17-10-2006 A6-0362/2006

Yttranden i egenskap av föredragande

1

YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer som hindrar fredsprocessen och bryter mot internationell rätt i konflikten i Darfur i Republiken Sudan

DEVE
07-06-2005 DEVE_AD(2005)357991

Förslag till resolutioner

79

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kvinnors rättigheter i Afghanistan

23-04-2009 RC-B6-0197/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone

22-04-2009 B6-0242/2009

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om stöd för den särskilda domstolen för Sierra Leone

22-04-2009 RC-B6-0242/2009

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les droits des femmes en Afghanistan

22-04-2009 B6-0198/2009

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den humanitära situationen för Camp Ashraf-invånarna

21-04-2009 B6-0247/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan

10-03-2009 B6-0128/2009

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Guinea-Bissau

10-03-2009 B6-0116/2009

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om pressfriheten i Kenya

14-01-2009 RC-B6-0038/2009

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om statskuppen i Guinea

14-01-2009 RC-B6-0037/2009

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen på Afrikas horn

07-01-2009 B6-0033/2009

Skriftliga förklaringar

9

Skriftlig förklaring om kärnvapennedrustning

17-11-2008 P6_DCL(2008)0098 Bortfaller

Detaljer

Angelika BEER , Ģirts Valdis KRISTOVSKIS , Frieda BREPOELS , Annemie NEYTS-UYTTEBROECK , Ana GOMES

Ingiven : 17-11-2008
Frist : 12-03-2009
Antal undertecknare : 89 - 12-03-2009

Skriftlig förklaring om mikrokrediter

14-01-2008 P6_DCL(2008)0002 Antagen

Detaljer

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Ingiven : 14-01-2008
Frist : 24-04-2008
Datum för antagande : 08-05-2008
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2008)0199
Antal undertecknare : 424 - 24-04-2008

Skriftlig förklaring om EU:s åtagande att skydda Ayaan Hirsi Ali

10-12-2007 P6_DCL(2007)0110 Bortfaller

Detaljer

Benoît HAMON , Ana GOMES , Véronique DE KEYSER , Harlem DÉSIR

Ingiven : 10-12-2007
Frist : 26-03-2008
Antal undertecknare : 144 - 27-03-2008

Skriftlig förklaring om mordet på människorättsaktivisten Munir Said Thalib

12-11-2007 P6_DCL(2007)0098 Antagen

Detaljer

Raül ROMEVA i RUEDA , Eija-Riitta KORHOLA , Jules MAATEN , Glyn FORD , Ana GOMES

Ingiven : 12-11-2007
Frist : 13-03-2008
Datum för antagande : 10-04-2008
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2008)0126
Antal undertecknare : 412 - 12-03-2008

Skriftlig förklaring om straffrihet för personer som är misstänkta för folkmord

06-06-2007 P6_DCL(2007)0059 Bortfaller

Detaljer

Johan VAN HECKE , Gabriele ZIMMER , Ana GOMES , Anders WIJKMAN , Hélène FLAUTRE

Ingiven : 06-06-2007
Frist : 11-10-2007
Antal undertecknare : 76 - 11-10-2007

Skriftlig förklaring om dödsdomen genom stening mot två kvinnor anklagade för äktenskapsbrott

09-05-2007 P6_DCL(2007)0050 Bortfaller

Detaljer

Renate SOMMER , Luisa MORGANTINI , Ana GOMES , Heide RÜHLE , Maria ROBSAHM

Ingiven : 09-05-2007
Frist : 14-09-2007
Antal undertecknare : 128 - 14-09-2007

Skriftlig förklaring om de amerikanska myndigheternas vägran att bevilja visum åt anhållna personers familjer

11-12-2006 P6_DCL(2006)0089 Bortfaller

Detaljer

Ignasi GUARDANS CAMBÓ , Panayiotis DEMETRIOU , Ana GOMES , Gérard ONESTA , Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Ingiven : 11-12-2006
Frist : 29-03-2007
Antal undertecknare : 187 - 29-03-2007

Skriftlig förklaring om utvecklingen av mikrokrediter inom ramen för partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet

31-05-2006 P6_DCL(2006)0046 Bortfaller

Detaljer

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Ingiven : 31-05-2006
Frist : 30-09-2006
Antal undertecknare : 67 - 30-09-2006

Skriftlig förklaring om högtidlighållandet av 60-årsdagen av bombningen av Hiroshima och Nagasaki

23-05-2005 P6_DCL(2005)0031 Bortfaller

Detaljer

Gisela KALLENBACH , Jill EVANS , Tobias PFLÜGER , Jean-Luc DEHAENE , Ana GOMES

Ingiven : 23-05-2005
Frist : 23-08-2005
Antal undertecknare : 79 - 23-08-2005

Parlamentsfrågor

63

Västra Papua och landstrategidokumentet för Indonesien

02-04-2009 E-2713/2009 Kommissionen

CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar

03-12-2008 O-0132/2008 Kommissionen

Återflyttning av Guantánamo-fångar

20-11-2008 O-0130/2008 Rådet

Konventionen mot klustervapen måste träda i kraft före slutet av 2008

15-10-2008 O-0110/2008/ändr.1 Rådet

Internationella partnerskapsavtals förenlighet med befintliga tullunioner i Afrika

24-07-2008 P-4461/2008 Kommissionen

Jean-Pierre Bembas vistelse i Portugal

27-05-2008 P-3176/2008 Kommissionen

Situationen för de mänskliga rättigheterna i västra Sahara

18-04-2008 E-2481/2008 Kommissionen

Situationen för de mänskliga rättigheterna i västra Sahara

18-04-2008 E-2480/2008 Rådet

Förklaringar (7:e valperioden)

Förklaring om ekonomiska intressen

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14G201
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08039
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14G201
  1047 Brussels