Antonio MASIP HIDALGO

Politiska grupper

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet - Ledamot
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Ledamot

 • 21.07.2004 / 15.03.2006 : Utskottet för rättsliga frågor
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet
 • 16.03.2006 / 14.01.2007 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för rättsliga frågor
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för rättsliga frågor
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Vitryssland
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för rättsliga frågor

Suppleant

 • 21.07.2004 / 15.12.2004 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för EU-Medelhavsområdet
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen
 • 16.12.2004 / 15.03.2006 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Det tillfälliga utskottet för CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar
 • 10.03.2006 / 14.01.2007 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Fiskeriutskottet
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 16.09.2009 / 06.01.2013 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 07.01.2013 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

69

Llagstadgad revision av företag av allmänt intresse (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.27)

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(27)

Rysslands invasion av Ukraina (debatt)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(6)

Situationen i Venezuela (debatt)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(4)

Konsekvenserna i olika medlemsstater av ogynnsamma väderförhållanden (debatt)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(5)

Avgifter för privatkopiering (kortfattad redogörelse)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(9)

Gemensam europeisk köplag (debatt)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(4)

Omröstning

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(9)

Betänkanden i egenskap av föredragande

3

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

6

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse

JURI
29-08-2013 A7-0177/2013

BETÄNKANDE om den tjugosjunde årsrapporten om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2009)

JURI
27-06-2011 A7-0249/2011

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

2

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014–2020

JURI
30-05-2013 JURI_AD(2013)508229

YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet när det gäller viseringar för längre vistelse och registrering på spärrlista i Schengens informationssystem

JURI
29-01-2010 JURI_AD(2010)430751

Förslag till resolutioner

1

Gemensamt förslag till resolution om Västsahara: fallet Aminatou Haidar

16-12-2009 RC-B7-0247/2009

Parlamentsfrågor

24

  Aid to repair storm damage in northern Spain

04-03-2014 P-002477/2014 Kommissionen

  Relocation of Tenneco outside of the EU

28-10-2013 E-012294/2013 Kommissionen

  Dumping of rocks off Gibraltar

23-10-2013 E-012142/2013 Kommissionen

  Social welfare benefits and tax obligations of emigrants in the EU

05-09-2013 E-009921/2013 Kommissionen

  Tax lease

15-07-2013 E-008627/2013 Kommissionen

  New payment system for private copying in Spain

09-07-2013 E-008164/2013 Kommissionen

EU:s förberedelser inför en eventuell ström av asylsökande från Syrien

12-11-2012 O-000193/2012 Kommissionen

EU:s förberedelser inför en eventuell ström av asylsökande från Syrien

12-11-2012 O-000192/2012 Rådet

  Emergency measures for the milk sector

19-09-2012 E-008223/2012 Kommissionen

Sagt och gjort i kammaren, 6:e valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

30

Röstförklaringar

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(4)

A6-0110/2009 - BETÄNKANDE om halvtidsöversynen av budgetramen 2007–2013

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(13)

Situationen i Mellanöstern/Gaza (debatt)

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(8)

Välkomsthälsning

17-12-2008 P6_CRE(2008)12-17(8)

A6-0440/2008 - ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Frågestund (frågor till kommissionen)

19-11-2008 P6_CRE(2008)11-19(14)

Frågestund (frågor till rådet)

18-11-2008 P6_CRE(2008)11-18(12)

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

20-10-2008 P6_CRE(2008)10-20(12)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

Parlamentsfrågor

29

Utbyggnad av El Musel-hamnen i Gijón

30-09-2008 P-5493/2008 Kommissionen

Palestinska fångar i israeliska fängelser

15-04-2008 O-0041/2008 Kommissionen

Palestinska fångar i israeliska fängelser

15-04-2008 O-0040/2008 Rådet

Påstått vanhelgande av Lettlands statssymboler

13-12-2007 E-6417/2007 Kommissionen

Västsahara

21-12-2006 E-5863/2006 Rådet

Alarmerande livsmedelsbrist i Västsahara

28-11-2006 E-5329/2006 Kommissionen

Alarmerande livsmedelsbrist i Västsahara

28-11-2006 E-5328/2006 Rådet

Fördömande av Francoregimen i samband med den 70:e årsdagen för Francos statskupp

06-06-2006 O-0059/2006 Kommissionen

Fördömande av Francoregimen i samband med den 70:e årsdagen för Francos statskupp

06-06-2006 O-0058/2006 Rådet

Konferens om invandring EU-Afrika

22-05-2006 H-0456/2006 Kommissionen

Förklaringar (7:e valperioden)