• Francisco José   MILLÁN MON  

Francisco José MILLÁN MON : Förslag till resolutioner - 6:e valperioden 

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143