• Francisco José   MILLÁN MON  

Francisco José MILLÁN MON : Yttranden i egenskap av föredragande - 8:e valperioden 

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över rekommendationerna till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar  
- AFET_AD(2015)546630 -  
-
AFET