Francisco José MILLÁN MON : Meritförteckning 

Originalversion : ES 

Meritförteckning (ledamoten är ensam ansvarig för de uppgifter som publiceras)  
Uppdaterat 23/02/2015 

Studier (titlar och examina) 

 • 1977 : Universitetsexamen i juridik (Santiago de Compostela)
 • 1979 : Avslutad utbildning i internationella studier vid Spanska diplomatskolan

Yrkeskarriär 

 • 1980-1982 : Inträde i diplomatkåren och arbete vid utrikesministeriets generaldirektorat för konsulära frågor
 • 1982-1984 : Rådgivare i internationella juridiska frågor (utrikesministeriet)
 • 1984-1987 : Förstesekreterare vid Spaniens ambassad i Bonn
 • 1987-1991 : Utrikespolitiske generalsekreterarens kansli vid utrikesministeriet
 • 1988-1991 : Lärare i internationell folkrätt och internationella relationer vid Complutense-universitetet i Madrid
 • 1991-1993 : Kanslichef hos generalsekreteraren för Europeiska gemenskapen (utrikesministeriet)
 • 1993-1996 : Förste rådgivare vid Spaniens ambassad i Rabat
 • 1996-1998 : Kanslichef hos generalsekreteraren för utrikespolitik och Europeiska unionen (utrikesministeriet)
 • 1998-2000 : Generaldirektör för Europafrågor (utrikesministeriet)
 • 2000-2003 : Rådgivare i internationella och europeiska frågor till Spaniens förste vice premiärminister

Politisk karriär 

Befattningar i ett politiskt parti eller en nationell fackförening  
 • 2008-... : Ledamot av Partido Populars nationella verkställande utskott
Befattningar inom EU:s institutioner  
 • 2004-2009 : Ledamot av Europaparlamentet
 • 2009-2014 : Ledamot av Europaparlamentet

Utmärkelser 

 • Har tilldelats diverse spanska och utländska utmärkelser

Kontakt