Francisco José MILLÁN MON : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Popular (Spanien)

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för utrikesfrågor

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 16-09-2009 / 11-10-2009 : Delegationen för förbindelserna med Afghanistan
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Underutskottet för mänskliga rättigheter

all-activities 

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Kontakt