Matteo SALVINI : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Grupplösa
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Gruppen Nationernas och friheternas Europa - Ledamot
 • 16-06-2015 / 22-03-2018 : Gruppen Nationernas och friheternas Europa - Vice ordförande

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 22-03-2018 : Lega Nord (Italien)

Ledamot 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Utskottet för internationell handel
 • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Utskottet för internationell handel

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Utskottet för utveckling
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 27-07-2015 / 02-10-2017 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika
 • 01-10-2015 / 22-03-2018 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 194 och 162.11

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 123, artikel 128, artikel 130b, artikel 135

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 128

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 130, bilaga II

Individuella förslag till resolution  
Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas. Artikel 133

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om drosophila suzukii  
- P8_DCL(2016)0134 - Bortfaller  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 16 - 13-03-2017
Skriftlig förklaring om stöd till den europeiska spannmålssektorn  
- P8_DCL(2016)0132 - Bortfaller  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 21 - 13-03-2017
Skriftlig förklaring om Cydalima perspectalis  
- P8_DCL(2016)0131 - Bortfaller  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 16 - 13-03-2017

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen