Matteo SALVINI

Inlägg under plenarsammanträden

267

Debatt med Kroatiens premiärminister Andrej Plenković om Europas framtid (debatt)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(3)

Kampen mot olaglig invandring och människosmuggling i Medelhavsområdet (debatt om en aktuell fråga)

25-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-25(12)

Presentation av det estniska rådsordförandeskapets arbetsprogram (debatt)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Förberedelse av G7-toppmötet (debatt)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(8)

Situationen i Ungern (debatt)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(14)

Hatpropaganda, populism och falska nyheter i sociala medier – på väg mot en EU-åtgärd (debatt)

05-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-05(13)

Slutsatserna från Europeiska rådets möte (9–10 mars), inklusive Romdeklarationen (debatt)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(7)

Förberedelse av Europeiska rådets möte den 15 December 2016 (debatt)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(7)

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

2

Institutionella förslag till resolution

13

Förslag till resolution om företagens sociala ansvar

12-03-2018 B8-0152/2018

Förslag till resolution om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet

05-02-2018 B8-0079/2018

Förslag till resolution till stöd för talidomidoffren

12-12-2016 B8-1343/2016

Förslag till resolution om situationen i Italien efter jordskalven

23-11-2016 B8-1284/2016

Förslag till resolution om förbindelserna mellan EU och Turkiet

22-11-2016 B8-1279/2016

Förslag till resolution FÖRSLAG TILL MISSTROENDEFÖRKLARING MOT EUROPEISKA KOMMISSIONEN

12-05-2016 B8-0621/2016/ändr. 1

Förslag till resolution om Kinas status som marknadsekonomi

10-05-2016 B8-0605/2016

  Proposta di risoluzione sull'Egitto, in particolare il caso di Giulio Regeni

07-03-2016 B8-0348/2016

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Individuella förslag till resolution

38

Förslag till resolution om att höja födelsetalen i Europa

12-09-2017 B8-0532/2017

Förslag till resolution om annullering av statliga värdepapper som köpts och hålls av ECB

28-10-2016 B8-1215/2016

Förslag till resolution om skadorna till följd av direktivet om utstationering av arbetstagare

29-06-2016 B8-0859/2016

Förslag till resolution om kommissionens migrationsvänliga politik

29-06-2016 B8-0856/2016

Förslag till resolution om sanktionerna mot Ryssland

27-05-2016 B8-0674/2016

Förslag till resolution om självmordsattentatet mot de kristna i Lahore

22-04-2016 B8-0504/2016

Förslag till resolution om ett centralt register över radikala imamer

21-04-2016 B8-0501/2016

Skriftliga förklaringar

20

Skriftlig förklaring om drosophila suzukii

12-12-2016 P8_DCL(2016)0134 Bortfaller

Detaljer

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 16 - 13-03-2017

Skriftlig förklaring om stöd till den europeiska spannmålssektorn

12-12-2016 P8_DCL(2016)0132 Bortfaller

Detaljer

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN

Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 21 - 13-03-2017

Skriftlig förklaring om Cydalima perspectalis

12-12-2016 P8_DCL(2016)0131 Bortfaller

Detaljer

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 16 - 13-03-2017

Skriftlig förklaring om skyddsstatus för Canis lupus

12-12-2016 P8_DCL(2016)0127 Bortfaller

Detaljer

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU

Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 15 - 13-03-2017

Skriftlig förklaring om livsmedelstillsatserna E249 och E250

30-11-2016 P8_DCL(2016)0125 Bortfaller

Detaljer

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Ingiven : 30-11-2016
Frist : 01-03-2017
Antal undertecknare : 19 - 02-03-2017

Skriftlig förklaring om vikten av specialiserad teknisk utbildning för unga människor som vill arbeta i primärsektorn

21-11-2016 P8_DCL(2016)0121 Bortfaller

Detaljer

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Ingiven : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal undertecknare : 25 - 22-02-2017

Skriftlig förklaring om att bekämpa förfalskning inom vin- och spritindustrin

21-11-2016 P8_DCL(2016)0120 Bortfaller

Detaljer

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Ingiven : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal undertecknare : 23 - 22-02-2017

Skriftlig förklaring om det immateriella kulturarv som rör kunskaper om vinframställning

24-10-2016 P8_DCL(2016)0108 Bortfaller

Detaljer

Mario BORGHEZIO , Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Joëlle MÉLIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Remo SERNAGIOTTO , Salvatore CICU

Ingiven : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal undertecknare : 27 - 25-01-2017

Skriftlig förklaring om barn som utsätts för våld, övergrepp och misshandel

03-10-2016 P8_DCL(2016)0107 Bortfaller

Detaljer

Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU

Ingiven : 03-10-2016
Frist : 03-01-2017
Antal undertecknare : 38 - 04-01-2017

Skriftlig förklaring om behovet att behålla Ryssland som en strategisk partner för EU

12-09-2016 P8_DCL(2016)0064 Bortfaller

Detaljer

Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Dario TAMBURRANO , Stefano MAULLU , Dominique BILDE , Alessandra MUSSOLINI , Marie-Christine ARNAUTU , Aldo PATRICIELLO , Mireille D'ORNANO

Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 29 - 13-12-2016

Skriftliga frågor

85

  Safeguarding the precautionary principle in the EU-Mercosur trade agreement

22-02-2018 P-001108/2018 Kommissionen

  Transparency in EMA applications

06-02-2018 E-000728/2018 Kommissionen

  The Bosniak issue

20-11-2017 P-007113/2017 Kommissionen

  Mussel farming at risk in the Gulf of La Spezia

20-09-2017 P-005855/2017 Kommissionen

  Limitation to the right of establishment for reasons of general interest

07-09-2017 E-005612/2017 Kommissionen

  System for protecting children left in vehicles

30-08-2017 E-005387/2017 Kommissionen

  Islamic extremism in Sweden and consequences for the EU

12-07-2017 E-004726/2017 Kommissionen

  Social impact of the crisis at Ilva in the Genoa region

20-06-2017 E-004081/2017 Kommissionen

  VP/HR - Terrorist threat emanating from Bosnia and the wider Balkans

30-05-2017 E-003601/2017 Kommissionen

  VP/HR - The security measures required of the Bosnian authorities

30-05-2017 E-003600/2017 Kommissionen

Muntliga frågor

12

Företagens sociala ansvar

01-03-2018 O-000026/2018 Kommissionen

Den empiriska bakgrunden till Ceta - studier

10-11-2016 O-000137/2016 Kommissionen

Genredigeringsteknik: möjligheter och risker

24-06-2016 O-000097/2016 Kommissionen

Transport av produktionsdjur till Turkiet

24-06-2016 O-000096/2016 Kommissionen

Obligatorisk angivelse om ursprungsland eller härkomstplats för vissa livsmedel

25-02-2016 O-000031/2016 Kommissionen

Skydd av det europeiska kulturarvet

06-05-2015 O-000047/2015 Kommissionen

Information till konsumenterna och märkning av kött som härrör från rituell slakt

17-03-2015 O-000027/2015 Kommissionen

Användning av EU-medel för flygplatser

17-03-2015 O-000026/2015 Kommissionen

Brist på angivande av ursprungsland för produkter som importeras från tredjeländer

05-02-2015 O-000015/2015 Kommissionen

Kartellbildning inom läkemedelsindustrin

10-12-2014 O-000094/2014 Kommissionen