• Adamos   ADAMOU  

Adamos ADAMOU : Yttranden i egenskap av föredragande - 6:e valperioden 

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 53, artikel 54, bilaga V

YTTRANDE över Hållbart jordbruk och biogas: behov av översyn av EU-lagstiftningen  
- ENVI_AD(2007)396668 -  
-
ENVI