• Adamos   ADAMOU  

Adamos ADAMOU : Inlägg i plenum - 6:e valperioden 

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 194 och 162.11