• Adamos   ADAMOU  

Adamos ADAMOU : Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 6:e valperioden 

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om tuberkulos  
- P6_DCL(2009)0038 - Bortfaller  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Ingiven : 23-03-2009
Frist : 07-05-2009
Antal undertecknare : 195 - 08-05-2009
Skriftlig förklaring om ett förslag till öppen märkning som säkrar korrekt information om livsmedels ursprung, kvalitet och spårbarhet  
- P6_DCL(2009)0008 - Bortfaller  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Ingiven : 02-02-2009
Frist : 07-05-2009
Antal undertecknare : 301 - 08-05-2009
Skriftlig förklaring om fibromyalgi  
- P6_DCL(2008)0069 - Antagen  
Nicolae Vlad POPA , Jolanta DIČKUTĖ , Frieda BREPOELS , Kathy SINNOTT , Adamos ADAMOU  
Ingiven : 01-09-2008
Frist : 18-12-2008
Datum för antagande : 13-01-2009
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2009)0014
Antal undertecknare : 418 - 18-12-2008
Skriftlig förklaring om reumatiska sjukdomar  
- P6_DCL(2008)0008 - Antagen  
Edite ESTRELA , Dorette CORBEY , Adamos ADAMOU  
Ingiven : 30-01-2008
Frist : 22-05-2008
Datum för antagande : 05-06-2008
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2008)0262
Antal undertecknare : 410 - 22-05-2008
Skriftlig förklaring om behovet av en övergripande strategi för att bekämpa cancer  
- P6_DCL(2007)0052 - Antagen  
Antonios TRAKATELLIS , Françoise GROSSETÊTE , Karin JÖNS , Philippe BUSQUIN , Adamos ADAMOU  
Ingiven : 21-05-2007
Frist : 27-09-2007
Datum för antagande : 11-10-2007
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2007)0434
Antal undertecknare : 435 - 27-09-2007
Skriftlig förklaring om reumatiska sjukdomar  
- P6_DCL(2005)0041 - Antagen  
Richard HOWITT , David HAMMERSTEIN , Ursula STENZEL , Adamos ADAMOU , Grażyna STANISZEWSKA  
Ingiven : 05-07-2005
Frist : 05-10-2005
Datum för antagande : 13-10-2005
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2005)0389
Antal undertecknare : 406 - 05-10-2005