Sajjad KARIM
 • Sajjad
  KARIM
 • Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Ledamot
 • Förenade kungariket Conservative Party
 • Född: 11 juli 1970, Lancashire

Inlägg under plenarsammanträden

48

Situationen för rohingyafolket (debatt)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(11)

Uttalanden av talmannen

11-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-11(2)

Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet (2)

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Bekämpning av antisemitism (debatt)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(15)

GSP plus-förmåner för Sri Lanka (debatt)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(17)

GSP plus-förmåner för Sri Lanka (debatt) (2)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(17)

Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden (debatt)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(17)

Läget i genomförandet av hållbarhetspakten i Bangladesh (debatt)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(21)

Årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet (debatt)

16-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-16(15)

Betänkanden i egenskap av föredragande

3

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet

JURI
13-06-2017 A8-0223/2017

BETÄNKANDE om årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012–2013

JURI
16-10-2015 A8-0301/2015

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

11

BETÄNKANDE om kontroll av unionsrättens tillämpning 2015

JURI
19-07-2017 A8-0265/2017

BETÄNKANDE om 30:e och 31:a årsrapporterna om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2012–2013)

JURI
23-07-2015 A8-0242/2015

Yttranden i egenskap av föredragande

1

YTTRANDE över EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn

INTA
28-02-2017 INTA_AD(2017)592396

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

5

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter

INTA
07-12-2017 INTA_AD(2017)610686

YTTRANDE över arbetstagarrepresentation på styrelsenivå i Europa

JURI
30-05-2016 JURI_AD(2016)571733

YTTRANDE över allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 116.7 i arbetsordningen) åren 2014–2015

JURI
18-02-2016 JURI_AD(2016)571798

YTTRANDE över årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012–2013

INTA
17-06-2015 INTA_AD(2015)554679

YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten

JURI
26-02-2015 JURI_AD(2015)549131

Förslag till resolutioner

13

Gemensamt förslag till resolution om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/ändr. 1

  Joint motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

13-04-2016 RC-B8-0466/2016

  Motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

11-04-2016 B8-0474/2016

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om hundraårsminnet av det armeniska folkmordet

14-04-2015 RC-B8-0342/2015

Förslag till resolution om hundraårsminnet av det armeniska folkmordet

13-04-2015 B8-0348/2015

Parlamentsfrågor

9

EU-domstolens dom om huvudduk

27-06-2017 E-004278/2017 Kommissionen

om det aktuella läget avseende tillämpningen av överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh

04-05-2017 O-000037/2017 Kommissionen

  Continued European Union support for polio eradication in Afghanistan and Pakistan

20-02-2017 E-001127/2017 Kommissionen

Mindre interpellation - VP/HR - Israels bosättningspolitik

27-01-2017 O-000006/2017 Kommissionen

  VP/HR - Minority Rights in Burma/Myanmar following 2015 election

07-04-2016 E-002857/2016 Kommissionen

  EU solidarity funding for floods in Cumbria, UK

10-12-2015 P-015639/2015 Kommissionen

  VP/HR - Status of the Rohingya minority in Burma/Myanmar

24-08-2015 E-012123/2015 Kommissionen

  Status of the Rohingya minority in Burma/Myanmar

24-08-2015 P-012122/2015 Kommissionen

  Monopoly position of Isle of Man ferry services

08-07-2014 E-005677/2014 Kommissionen

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  07M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11054
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 07M081
  1047 Brussels