Corina CREȚU : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Partidul Social Democrat (Rumänien)

Vice talman 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Europaparlamentet

Ledamot 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Europaparlamentets presidium
  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegationen för förbindelserna med Israel
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

Suppleant 

  • 08-07-2014 / 31-10-2014 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 194 och 162.11

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 123, artikel 128, artikel 130b, artikel 135

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen