Corina CREȚU : Hem 

Ledamot 

Budgetkontrollutskottet 
Utskottet för regional utveckling 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet 

Suppleant 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet 

Senaste aktiviteter 

Kontakt