Corina CREȚU

Politiska grupper

 • 26.09.2005 / 31.12.2006 : Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet - Observatör
 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet - Ledamot
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet - Ledamot
 • 14.07.2009 / 06.06.2012 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot
 • 07.06.2012 / 30.06.2014 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Vice ordförande
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Partidul Social Democrat (Rumänien)
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Partidul Social Democrat (Rumänien)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Rumänien)
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Partidul Social Democrat (Rumänien)

Vice ordförande

 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för utveckling
 • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för utveckling

Vice talman

 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Europaparlamentet

Ledamot

 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Utskottet för utveckling
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för utveckling
 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Utskottet för utveckling
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen
 • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Utskottet för utveckling
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Europaparlamentets presidium
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegationen för förbindelserna med Israel
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

Suppleant

 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Israel
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 08.07.2014 / 31.10.2014 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien

Observatör

 • 29.09.2005 / 31.12.2006 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

428

Europaåret för utveckling (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.13)

Visumkrav för medborgare från tredjeländer (A7-0104/2014 - Tanja Fajon)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(13.6)

Situationen i Ukraina (debatt)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

En europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (debatt)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(22)

Situationen i Centralafrikanska republiken (debatt)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.1)

Programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.2)

Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

Civilskyddsmekanismen (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.22)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

3

Yttranden i egenskap av föredragande

5

YTTRANDE över sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten

DEVE
03-12-2013 DEVE_AD(2013)519580

YTTRANDE över kvinnor med funktionsnedsättning

DEVE
18-09-2013 DEVE_AD(2013)513125

YTTRANDE över könsbaserat dödande: Brist på kvinnor?

DEVE
28-05-2013 DEVE_AD(2013)510797

YTTRANDE över situationen för kvinnor i Nordafrika

DEVE
23-01-2013 DEVE_AD(2013)500541

YTTRANDE över migrationsflöden till följd av instabilitet: omfattning och roll för EU:s utrikespolitik

DEVE
04-03-2011 DEVE_AD(2011)454664

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

3

YTTRANDE över årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2010 och Europeiska unionens politik på området, inklusive konsekvenserna för EU:s strategiska politik för de mänskliga rättigheterna

DEVE
01-03-2012 DEVE_AD(2012)478546

YTTRANDE över kvinnors situation i krig

DEVE
08-11-2011 DEVE_AD(2011)472333

YTTRANDE över EU:s framtida internationella investeringspolitik

DEVE
08-02-2011 DEVE_AD(2011)456806

Förslag till resolutioner

45

Gemensamt förslag till resolution om den senaste tidens våldsvåg i Irak

09-10-2013 RC-B7-0446/2013

  Motion for a resolution on recent violence in Iraq

07-10-2013 B7-0458/2013

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0450/2013

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Nigeria

03-07-2013 RC-B7-0344/2013

  Motion for a resolution on the situation in Nigeria

01-07-2013 B7-0353/2013

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Egypten

13-03-2013 RC-B7-0095/2013

Förslag till resolution om situationen i Egypten

06-03-2013 B7-0100/2013

Gemensamt förslag till resolution om våld mot kvinnor i Indien

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Skriftliga förklaringar

5

Skriftlig förklaring om hepatit B och C

18-11-2013 P7_DCL(2013)0023 Bortfaller

Detaljer

Silvia-Adriana ȚICĂU , Daciana Octavia SÂRBU , Cătălin Sorin IVAN , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Marc TARABELLA , Adam GIEREK , Anna ROSBACH , Maria Da Graça CARVALHO , Françoise GROSSETÊTE , Antonyia PARVANOVA

Ingiven : 18-11-2013
Frist : 18-02-2014
Antal undertecknare : 96 - 18-02-2014

Skriftlig förklaring om effekterna av oljebolagens verksamhet på miljön, hälsan och utvecklingen i Afrika

12-03-2012 P7_DCL(2012)0008 Bortfaller

Detaljer

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Michèle STRIFFLER , Eleni THEOCHAROUS

Ingiven : 12-03-2012
Frist : 14-06-2012
Antal undertecknare : 107 - 14-06-2012

Skriftlig förklaring om levnadsvillkoren för familjer med endast en förälder i EU:s medlemsstater under finanskrisen

14-06-2010 P7_DCL(2010)0048 Bortfaller

Detaljer

Rovana PLUMB , Viorica DĂNCILĂ , Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia-Adriana ȚICĂU

Ingiven : 14-06-2010
Frist : 14-10-2010
Antal undertecknare : 71 - 15-10-2010

Skriftlig förklaring om att hjälpa unga och äldre europeiska medborgare att få anställning

05-05-2010 P7_DCL(2010)0039 Bortfaller

Detaljer

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Sir Graham WATSON

Ingiven : 05-05-2010
Frist : 09-09-2010
Antal undertecknare : 81 - 09-09-2010

Skriftlig förklaring om avskaffande av begränsningar i samband med sysselsättning för medborgare från EU:s nya medlemsstater

19-04-2010 P7_DCL(2010)0023 Bortfaller

Detaljer

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Evgeni KIRILOV , Iliana IVANOVA

Ingiven : 19-04-2010
Frist : 09-09-2010
Antal undertecknare : 81 - 09-09-2010

Parlamentsfrågor

125

  VP/HR - European Union response in view of the situation in Transnistria

24-03-2014 P-003562/2014 Kommissionen

  VP/HR - Human rights violations resulting from Turkey's so-called Internet reform

14-02-2014 P-001688/2014 Kommissionen

  The social integration of Romanian immigrants

29-01-2014 E-000907/2014 Kommissionen

  The first step in reconstructing Social Europe must be job creation for young people

11-07-2013 E-008403/2013 Kommissionen

  Natural disasters

11-07-2013 E-008402/2013 Kommissionen

  Measures for combating tax evasion in the European Union

25-04-2013 E-004641/2013 Rådet

  Impact of an ageing population

25-04-2013 E-004640/2013 Kommissionen

  Tackling unemployment in the EU

19-04-2013 E-004446/2013 Kommissionen

Sagt och gjort i kammaren, 6:e valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

37

Kvinnors rättigheter i Afghanistan

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Stöd till specialdomstolen för Sierra Leone

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.2)

Situationen i Republiken Moldavien (debatt)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(15)

Utbildning för barn till migranter (kortfattad redogörelse)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(21)

De transatlantiska förbindelserna efter det amerikanska valet (debatt)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(7)

Gemensamma konsulära instruktioner: biometriska kännetecken och visumansökningar (debatt)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(15)

Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande (kortfattad redogörelse)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(25)

Förslag till resolutioner

1

Skriftliga förklaringar

4

Skriftlig förklaring om åtgärder för att stoppa främlingsfientliga, rasistiska och diskriminerande handlingar gentemot rumäner i Italien

23-03-2009 P6_DCL(2009)0040 Bortfaller

Detaljer

Daciana Octavia SÂRBU , Corina CREȚU , Ioan Mircea PAŞCU

Ingiven : 23-03-2009
Frist : 07-05-2009
Antal undertecknare : 30 - 08-05-2009

Skriftlig förklaring om illegal expropriering av ett antal rumänska medborgares egendom genom tillämpning av missvisande egendomsrättsliga bestämmelser

12-01-2009 P6_DCL(2009)0002 Bortfaller

Detaljer

Victor BOŞTINARU , Daciana Octavia SÂRBU , Adrian SEVERIN , Corina CREȚU

Ingiven : 12-01-2009
Frist : 14-04-2009
Antal undertecknare : 21 - 15-04-2009

Skriftlig förklaring om handel med kvinnor för prostitution i Europeiska unionen

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Bortfaller

Detaljer

Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO

Ingiven : 10-03-2008
Frist : 19-06-2008
Antal undertecknare : 189 - 19-06-2008

Skriftlig förklaring om behovet av att vidta åtgärder för att skydda ett hotat historiskt monument – den romersk-katolska St. Josef-katedralen i Bukarest (Sfântul Iosif)

21-05-2007 P6_DCL(2007)0054 Antagen

Detaljer

Adrian SEVERIN , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia CIORNEI , Radu PODGOREAN , Corina CREȚU

Ingiven : 21-05-2007
Frist : 27-09-2007
Datum för antagande : 11-10-2007
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2007)0435
Antal undertecknare : 424 - 27-09-2007

Parlamentsfrågor

14

Åtgärder för att bemöta de sociala effekterna av den stigande arbetslösheten i EU

06-04-2009 E-3004/2009 Kommissionen

Främlingsfientliga och diskriminerande handlingar mot rumänska medborgare i Italien

23-02-2009 E-1384/2009 Kommissionen

Minskning av medel som har anslagits till utveckling till följd av finanskrisen

24-10-2008 E-5944/2008 Kommissionen

Kommissionens beredskap att bistå Rumänien efter översvämningarna i sommar

28-08-2008 E-4748/2008 Kommissionen

Italiens regering och rättsväsende diskriminerar romska medborgare

03-07-2008 P-3955/2008 Kommissionen

Bekämpa våldet i skolorna

22-04-2008 E-2559/2008 Kommissionen

Förklaringar (7:e valperioden)

Förklaring om ekonomiska intressen