Nedzhmi ALI : Hem 

Vice ordförande 

Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön 

Ledamot 

Budgetutskottet 
Budgetkontrollutskottet 

Suppleant 

Utskottet för utrikesfrågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet 

Senaste aktiviteter 

Kontakt