Daniel DALTON : Hem 

Ledamot 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Utskottet för transport och turism 
Särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel 
Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté 
Delegationen för förbindelserna med Kanada 

Senaste aktiviteter 

Rättsstatsprincipen i Rumänien (B8-0522/2018) EN  
 
Skriftliga förklaringar 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027 EN  
- LIBE_AD(2018)627774 -  
-
LIBE 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 

Kontakt