Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Ledamot
 • Förenade kungariket Conservative Party
 • Född: 31 januari 1974, Oxford

Inlägg under plenarsammanträden

258

CE-märkta gödselprodukter (debatt)

23-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-23(17)

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (debatt)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(16)

Europeisk agenda för delningsekonomin - Onlineplattformar och den digitala inre marknaden (debatt)

14-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-14(20)

Debatt om aktuella frågor – EU:s säkerhetsagenda: ett år efter attentaten i Bryssel (debatt)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(13)

Förstärkta kontroller mot relevanta databaser vid de yttre gränserna (debatt)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(12)

Stöd till taliomidoffren (B8-1341/2016, B8-1343/2016)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.3)

Betänkanden i egenskap av föredragande

2

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

11

BETÄNKANDE om kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden

LIBE
06-07-2017 A8-0251/2017

BETÄNKANDE om en längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag

IMCO
09-06-2017 A8-0214/2017

BETÄNKANDE om onlineplattformar och den digitala inre marknaden

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

BETÄNKANDE om strategin för den inre marknaden

IMCO
03-05-2016 A8-0171/2016

Yttranden i egenskap av föredragande

4

YTTRANDE över en digital handelsstrategi

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

YTTRANDE över Att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

YTTRANDE över mandatet för trepartsmötet om budgetförslaget för 2018

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

21

YTTRANDE över en digital handelsstrategi

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och om upphävande av direktiv 2002/58/EG (förordning om integritet och elektronisk kommunikation)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

IMCO
14-06-2017 IMCO_AD(2017)599682

YTTRANDE över en rymdstrategi för Europa

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602751

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

IMCO
06-06-2017 IMCO_AD(2017)597612

YTTRANDE över en europeisk agenda för delningsekonomin

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)597749

YTTRANDE över en ny handelsram mellan EU och Turkiet och en modernisering av tullunionen

LIBE
10-02-2017 LIBE_AD(2017)595635

YTTRANDE över det europeiska initiativet för molnbaserade tjänster

LIBE
14-12-2016 LIBE_AD(2016)593831

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017

IMCO
06-09-2016 IMCO_AD(2016)584233

Förslag till resolutioner

14

Förslag till resolution om stöd till personer som överlevt talidomid

12-12-2016 B8-1341/2016

Förslag till resolution om teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar

16-11-2016 B8-1230/2016

Förslag till resolution om transatlantiska dataflöden

23-05-2016 B8-0643/2016

Gemensamt förslag till resolution om en ny strategi för djurs välbefinnande för 2016–2020

25-11-2015 RC-B8-1278/2015

Förslag till resolution om en strategi för djurs välbefinnande

24-11-2015 B8-1283/2015

Förslag till resolution om utsläppsmätningar i bilindustrin

21-10-2015 B8-1077/2015

Förslag till resolution om migration och flyktingar i Europa

07-09-2015 B8-0833/2015

Skriftliga förklaringar

2

Skriftlig förklaring om stöd för ett ökat antal tillgängliga toaletter för personer med funktionsnedsättning i EU

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Bortfaller

Detaljer

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Ingiven : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal undertecknare : 124 - 28-07-2016

Skriftlig förklaring om luftfartssäkerhet och farliga flygningar av militärflygplan

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Bortfaller

Detaljer

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Ingiven : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal undertecknare : 106 - 06-01-2016

Parlamentsfrågor

66

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Kommissionen

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Kommissionen

Neutrala flygbokningssystem (GDS) och begränsningar i tillgången till flyginformation

27-09-2017 O-000075/2017 Kommissionen

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Kommissionen

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Kommissionen

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Kommissionen

Kommissionens svar på skriftliga frågor

10-01-2017 O-000003/2017 Kommissionen

  Availability of help with Commission databases for applicants

29-08-2016 E-006357/2016 Kommissionen

  Commission consultation on ancillary copyright

18-07-2016 E-005931/2016 Kommissionen

Skriftliga förklaringar

3

 

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels