Cristian-Silviu BUŞOI : Meritförteckning 

Originalversion : EN 

Meritförteckning (ledamoten är ensam ansvarig för de uppgifter som publiceras)  
Uppdaterat 15/02/2019 

Studier (titlar och examina) 

 • 2010 : Doktorsexamen i folkhälsa och hälso- och sjukvårdsförvaltning, universitetet för medicinvetenskap och farmakologi i Timişoara
 • 2008 : Examen från Rumäniens diplomatiska institut i Bukarest
 • 2007 : Examen från juridiska fakulteten vid Titu Maiorescu-universitetet i Bukarest
 • 2005 : Examen från nationella försvarshögskolan i Bukarest – examensarbete: ”Military Service Reform in Romania”
 • 2003 : Examen från medicinska fakulteten vid Carol Davila-universitetet, Bukarest
 • 1997 : Examen från den på andra plats rankade gymnasieskolan ”Traian”, Drobeta Turnu Severin

Yrkeskarriär 

 • 01/06/2013-01/02/2014 : Februari 2014: ordförande för den rumänska nationella sjukförsäkringskassan (CNAS)
 • 01/04/2007-01/06/2013 : Ledamot av Europaparlamentet, ledamot av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO), suppleant i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
 • 01/12/2004-01/04/2007 : Ledamot av det rumänska parlamentet – Timiş-länets valkrets, ledamot av utskottet för hälsa och familjefrågor

Politisk karriär 

Befattningar i ett politiskt parti eller en nationell fackförening  
 • 01/10/2017-... : Vice ordförande för det rumänska liberala partiet PNL
 • 01/08/2016-... : Ordförande för PNL, Bukarest
 • 01/03/2017-01/06/2017 : Generalsekreterare för PNL
 • 01/11/2014-01/06/2017 : Förste vice ordförande för PNL
 • 01/06/2014-01/11/2014 : Vice ordförande för PNL
 • 01/06/2009-01/12/2014 : Vice ordförande för PNL, Timiş
 • 01/02/2009-01/06/2009 : Ordförande för PNL, Timiș.
 • 01/01/2007-01/03/2009 : Ledamot av PNL:s partistyrelse.
 • 01/10/2005-01/01/2007 : Vice ordförande för PNL, Mehedinți.
 • 01/05/2002-01/02/2005 : Partiordförande för den liberala studentföreningen (PNL:s studentorganisation)
 • 01/05/2001-01/05/2002 : Ordförande för TNL (Nationella liberala ungdomsförbundet), Timişoara
 • 1996-1998 : Grundande vice ordförande för TNL, länsnivå
 • 1996 : Ledamot av PNL
Befattningar inom EU:s institutioner  
 • 01/07/2014-... : Ledamot av Europaparlamentet, ledamot av utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE), suppleant i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) och i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
 • 01/04/2007-01/06/2013 : Ledamot av Europaparlamentet, ledamot av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO), suppleant i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)

Övrig verksamhet 

 • 01/11/1999-01/05/2002 : Grundande ordförande för föreningen ”2000-talets ungdomar" – Drobeta Turnu Severin
 • Ledamot av styrelsen för Institutet för folkstudier
 • 2017 : Publikation: ”Hur botar vi vårdsystemet i Rumänien”, Adevărul
 • 2011 : Publikation: ”Hälso- och sjukvårdspolitik i Europeiska unionen”, Politirom (medförfattare med Cristian Vlădescu)
 • 2000 : Publikation: ”Reform av utbildningstjänsterna på de fria konsternas område i Rumänien”

Kontakt