Cristian-Silviu BUŞOI : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 24-04-2007 / 09-12-2007 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - Ledamot

Nationella partier 

 • 24-04-2007 / 09-12-2007 : Partidul Naţional Liberal (Rumänien)
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Partidul Naţional Liberal (Rumänien)

Ledamot 

 • 24-05-2007 / 09-12-2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 24-05-2007 / 09-12-2007 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 10-12-2007 / 11-12-2007 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 10-12-2007 / 12-12-2007 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Underutskott för säkerhet och försvar
 • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Kina

Suppleant 

 • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

all-activities 

Yttranden i egenskap av föredragande 
Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om hälsokunskap  
- P6_DCL(2008)0095 - Bortfaller  
Nicodim BULZESC , Cristian-Silviu BUŞOI , Jules MAATEN  
Ingiven : 17-11-2008
Frist : 12-03-2009
Antal undertecknare : 97 - 12-03-2009
Skriftlig förklaring om bekämpande av olagligt avverkat timmer på EU marknaden  
- P6_DCL(2008)0023 - Bortfaller  
Magor Imre CSIBI , Fiona HALL , Dan JØRGENSEN , Péter OLAJOS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Ingiven : 09-04-2008
Frist : 15-07-2008
Antal undertecknare : 206 - 10-07-2008

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.

Kontakt