Cristian-Silviu BUŞOI : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Ledamot 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) 

Suppleant 

Utskottet för internationell handel 
Utskottet för framställningar 
Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön 

Kontakt