Cristian-Silviu BUŞOI : Hem 

Ledamot 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Ukraina 
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest 

Suppleant 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet 
Delegationen för förbindelserna med Indien 

Kontakt