Cristian-Silviu BUŞOI : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Ledamot 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Suppleant 

Utskottet för internationell handel 
Utskottet för framställningar 

Kontakt